Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-01

Opdrachtgever
Huizen staat voor aanpakken. Voor luisteren, meedenken en meebeslissen. Voor samen het verschil maken. En werken vanuit mogelijkheden. Huizen is een dorp waar inwoners meedoen, waar we er samen voor elkaar zijn. En waar we met elkaar werken aan een ondernemende, sociale, veilige en duurzame gemeenschap. Dit doen wij vanuit onze visie op dienstverlening ‘Goed geregeld, graag gedaan!’ Anders gezegd, wij zijn 4G.

Huizen werkt aan grote opgaven. Een paar voorbeelden zijn de invoering van de omgevingswet, het uitbreiden van de digitalisering voor inwoners en collega’s, een klimaatneutraal Huizen in 2050, het vergroten van het toerisme in Huizen als verlengstuk van de metropoolregio en dienstverlening op maat voor alle inwoners.

Opdracht
Teamleider financieel beleid en beheer, personele beslissingen en personeelsgesprekken vallen daar niet onder en blijven bij het hoofd van de afdeling.

Wat ga je doen

 • Je geeft op een coachende en dienende wijze leiding aan het team (ong. 18 fte), bestaand uit financieel adviseurs en de financiële administratie. Je stuurt op zelfredzaamheid en stimuleert de ontwikkelingsmogelijkheden.
 • Je ontwikkelt het financiële beleid van de gemeente, je adviseert hierover en ziet toe op de uitvoering hiervan.
 • Je coördineert en bewaakt de plannings- & control cyclus, zoals de totstandkoming van de beleids- en cijfermatige begroting, programmabegroting en meerjarenraming, de voorjaarsnota, het jaarverslag en de jaarrekening.
 • Je draagt zorg voor de coördinatie met betrekking tot de verklaring van het College inzake de rechtmatigheid.
 • Je vertegenwoordigt het team in zowel in- als externe overlegsituaties, zoals met de accountants en de belastingdienst.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Uiterlijk beschikbaar per 20 februari 2023 tot tenminste medio oktober 2023 voor tenminste 36 uur per week;
2. Een maximum uurtarief van €118,- exclusief BTW inclusief reiskosten woon-werkverkeer;
3. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als Teamleider op het gebied van financiën binnen een gemeente.

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als adviseur/ projectleider op het gebied van Financiën binnen een gemeente (30 punten);
5. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het opstellen en coördineren van gemeentelijke jaarrekening (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met financiële advisering op de jaar begroting in het fysiek domein (20 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het coaching en adviezen op het gebied van persoonlijke-, team- en organisatieontwikkeling (15 punten) ;
8. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Bedrijfskunde (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Analytisch, resultaatgericht en sociaal vaardig;
 • Goede communicatieve vaardigheden in zowel woord als schrift;
 • Leidinggevende ervaring.

Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 3 februari 2023 tussen 13.30 uur en 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 2 februari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 30 januari 2023, 09.00 uur De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op dinsdag 31 januari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 2 februari 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, t/m 13 oktober 2023, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.