Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-01-17

Organisatie
MBO Amersfoort staat voor ondernemend, verbindend en kundig. Werken bij MBO Amersfoort is werken met gemotiveerde studenten in een situatie die dicht bij de beroepspraktijk ligt. Bij MBO Amersfoort is iedereen welkom met elke achtergrond. Onze studenten en docenten kennen elkaar. Dat draagt bij aan een sfeer waarin respect, betrokkenheid en je veilig voelen voorop staan. Ons uitgangspunt is ‘lerend werken en werkend leren’. Wij werken nauw samen met bedrijven en instanties voor een goede afstemming van onderwijs en aansluiting op de beroepspraktijk. Hiervoor beschikken wij over een aantal leerbedrijven, waar onderwijs -onder de noemer Onderwijs in Bedrijf- een extra dimensie krijgt. MBO Amersfoort is een regionaal opleidingen centrum (roc) met vestigingen in Amersfoort en Utrecht.

Opdracht
Afgelopen september is binnen Cluster Economie & ondernemen een pilot gestart met clusterbreed modulair en flexibel onderwijs. In deze pilot wordt veel geleerd over de wijze waarop dit clusterbreed met ingang van september 2023 wordt ingevoerd. Een team van betrokken leercoaches begeleiden de eerste groep (220) studenten in het anders leren binnen deze pilot. Voor de dagelijkes aansturing van dit team zijn wij op zoek naar een interim teamleider tot de zomer van 2023. Belangrijk speerpunt hierbij is het operationeel succesvol neerzetten van het leerproces voor studenten. Daarbij ligt de focus op begeleiding en het versterken van de inhoudelijke begeleiding.

Daarnaast levert de operatie veel aandachtspunten op die van invloed zijn op volgend jaar. Afgelopen maanden is duidelijk geworden dat deze pilot meer is dan een gewone onderwijsvernieuwing. Van de interim teamleider wordt een stevige basis en ervaring in het verandermanagement en -communicatie verwacht. Dit om alle medewerker van het cluster mee te nemen in de successen en aandachtspunten in de pilot. Focus van de interim rol is personeel, operationele excellence en communicatie (intern en met studenten).

Vereisten / knock-outcriteria
1. De kandidaat is per direct beschikbaar voor minimaal 24 uur per week;
2. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding;
3. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als projectleider bij een (voortgezet) onderwijsinstantie;
4. Aantoonbare werkervaring met het (bege)leiden van veranderopgaven binnen een publieke instelling.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als projectleider bij een (voortgezet) onderwijsinstantie (40 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar met het (bege)leiden van veranderopgaven binnen een onderwijsinstelling (40 punten);
7. Minimaal3 jaar aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen van de interne communicatiestrategen (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Eigenaarschap
 • Effectief communiceren
 • Organisatiesensitiviteit
 • Klantgericht
 • Leervermogen
 • Lef
 • Open mind
 • Pionieren

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg te bepalen

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever vrijdag 20 januari 2023 zijn gepland. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 17 januari 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 17 januari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 18 januari 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot en met 31 juli 2023, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.