Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-11-28

Organisatie
Tussen Amsterdam en Utrecht ligt gemeente De Ronde Venen. Een groene oase in een waterrijk gebied met acht kleurrijke dorpen, waar zo’n 45.000 mensen met plezier wonen en werken.
In Mijdrecht staat het gemeentehuis. De thuishaven van ruim 300 hardwerkende en betrokken collega’s. ‘Samen voor elkaar’ echoot door de gangen. Het is de essentie van de organisatieontwikkeling die onze organisatie toekomstbestendig maakt.

Opdracht
Je voert gesprekken met gezinnen die hulpvragen hebben. Vanuit je kennis en ervaring binnen de jeugdzorg kun je goed met hen meedenken en oplossingen zoeken. Daarbij ga je uit van de eigen kracht en regie van de inwoner. Daar waar mogelijk wordt passende hulp ingezet vanuit het ‘voorveld’, daar waar nodig weet je passende en gespecialiseerde hulp in te zetten. Samen met het gezin stel je een ondersteuningsplan op. En je weet het gezin te motiveren en te stimuleren.

Binnen ons team kom je te werken in ons frontteam, zij hebben onder andere de volgende taken:

  • Maken van een kort plan bij enkelvoudige beschikkingen);
  • Telefonische vraagbaakfunctie voor inwoners, professionals;
  • Aanschuiven bij (urgente) afspraken met hulpverleners en inwoners als er (nog)geen consulent gekoppeld is;
  • Triage voor alle aanmeldingen;

Voor deze opdracht ligt de nadruk op het goed en snel afhandelen van de vragen die we zowel telefonisch als via de mail binnenkrijgen.  Als de inwoner een hulpvraag heeft waar een zorgaanbieder voor wordt ingezet maak je een kort ondersteuningsplan samen met de inwoner.

 Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring als Jeugdconsulent;
3. Aantoonbaar ingeschreven in het beroepsregister Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) (toon dit in het cv aan middels een registratienummer).

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor in de richting van MWD of SPH (20 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als Jeugdconsulent bij een gemeente (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring als Jeugdconsulent binnen een frontteam waar bureaudiensten en het afgeven van enkelvoudige beschikkingen tot de dagelijkse werkzaamheden behoorden (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
7.  Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in het werken met jeugdigen en/of gezinnen (benoem duidelijk in het cv waar deze ervaring is opgedaan) (20 punten);
8. Een maximum uurtarief van €80,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (10 punten);
9. Uiterlijk beschikbaar per 11 december 2023 voor 36 uur per week (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Communicatief vaardig;
  • Proactief denken en werken;
  • Oplossingsgericht denken;


Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg 4 of 5 dagen. Voor kantoor functies waarin het mogelijk is om op afstand te werken, is 50% thuiswerken gebruikelijk. Het kan voorkomen bij een specifieke opdracht dat aanwezigheid op kantoor verplicht is op meerdere of alle werkdagen.

Planning
De fysieke gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 1 december 2023 tussen 09.00 en 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 30 november 2023  bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 27 november 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 28 november 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot woensdag 29 november 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.