Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 4 weken geleden
2024-02-05

Organisatie
Edam-Volendam: een wereldmerk
Met meer dan 36.000 inwoners en een oppervlakte van ruim 8.000 hectare bestaat Edam-Volendam uit tien kernen en buurtschappen met een eigen verhaal, eigen tradities en een rijke cultuur. Vissers, boeren en stedelingen. Klederdracht, kaas, paling, veenweiden, polder, water, talloze monumenten, sport, toerisme en muziek. Nuchter, eigenwijs, sociaal, onafhankelijk, coöperatief, betrouwbaar, ambitieus, slagvaardig en werklustig. Een palet van verscheidenheid dat kleur geeft aan onze gemeente en het tevens aantrekkelijk maakt voor mensen van ver buiten de gemeentegrenzen om ons te bezoeken. Edam-Volendam is een wereldmerk.

Ondernemend en Betrokken
Samen met inwoners, bedrijven en instellingen bouwt het bestuur en de gemeentelijke organisatie aan een gemeenschap die bijdraagt aan het welzijn. De inwoners zijn makkelijk in contact, benaderbaar en hechten waarde aan gelijkwaardigheid. Mensen zijn zichzelf, voelen een onderlinge verbondenheid en houden van hard werken. Betrokkenheid en ondernemerschap zijn de belangrijkste ingrediënten voor onze ambities. Ze staan aan de basis van ons succes. Door onze saamhorigheid en onderlinge verbondenheid weten we wat er leeft en waar we elkaar kunnen helpen. Met onze ondernemende geest krijgen we dingen voor elkaar. We zetten onszelf in als mensen met ieder onze eigen kwaliteiten en bundelen zo onze krachten voor een betrokken en ondernemende gemeente. Onze missie luidt dan ook: ‘Ondernemend en Betrokken’.

Opdracht
Jobcoach Doelgroep Banenafspraak
Bij gemeente Edam-Volendam begeleid je als jobcoach kandidaat-werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het verrichten van zijn/haar werkzaamheden op de werkplek. Naast het bemiddelen en plaatsen van een kandidaat bij een werkgever, is het uiteindelijke doel dat de werknemer wordt begeleid naar een situatie waarin deze uiteindelijk zonder jobcoach bij een reguliere werkgever werkzaam kan zijn. Dit betekent dat de werknemer aan het einde van de jobcoachingsperiode zelfstandig zijn werk kan uitvoeren en/of de werkgever zelf in staat is hem (verder) te begeleiden op zijn werkplek.

Activiteiten:

 • Als jobcoach ben je verantwoordelijk voor het succesvol begeleiden van kandidaten uit de brede doelgroep van de Participatiewet naar passende arbeid. Hierbij wordt uitgegaan van wat de kandidaten uit de doelgroep wél kunnen; de ontwikkelingsmogelijkheden worden onderzocht en door maatwerk optimaal benut.
 • De jobcoach is daarbij ook verantwoordelijk voor het maken van trajectplannen, het voeren van intake- en voortgangsgesprekken, monitoring on the job en het zorgdragen van de bijbehorende rapportages. Jouw communicatieve vaardigheden zijn van grote waarde om dit in kaart te brengen en om actie te ondernemen.
 • Na de plaatsing blijft de jobcoach, afhankelijk van de individuele behoefte, contact houden en stelt een coachingsplan op en voert deze uit. Naast coaching worden ook belemmeringen weggenomen. De begeleiding door de jobcoach is gericht op werk en de combinatie van werk en de thuissituatie. Ook zorgt de jobcoach voor kennis en begrip bij de werkgever en collega’s, zodat de medewerker optimaal tot bloei kan komen en de plaatsing duurzaam zal zijn. Doelstelling is steeds het vinden en behouden van een passende baan.
 • Je bent verantwoordelijk voor een eigen caseload, werkvoorraad en administratie.
 • Voor elke kandidaat beoordeel je de afstand tot de arbeidsmarkt en welke uitstroommogelijkheden er zijn. Je zet daarbij het best passende re-integratie instrument in.
 • Je stelt voortgangs- en verantwoordingsrapportages op en onderneemt acties voor het uitvoeren of handhaven van wet- en regelgeving.
 • Je informeert werkgevers en kandidaten over de Participatiewet, subsidieregelingen en andere re-integratie instrumenten.

Kwaliteiten:

 • Je hebt hbo werk- en denkniveau en werkervaring in een vergelijkbare functie;
 • Een opleidingsmodule voor jobcoach gevolgd met een behaald certificaat/diploma;
 • Je beschikt over actuele kennis van de Participatiewet en de banenafspraak;
 • Je hebt inzicht in de diversiteit van verschillende ziektebeelden en daarbij waargenomen gedrag;
 • Aantoonbare ervaring om kandidaten vallend onder de doelgroep banenafspraak te begeleiden op de werkplek;
 • Aantoonbare ervaring met het geven van werkinstructies;
 • Je bent in staat om werknemers te stimuleren en motiveren om (betaald) werk te aanvaarden
 • Je hebt goede kennis van de huidige (regionale) arbeidsmarkt;
 • Voor elke kandidaat beoordeel je de afstand tot de arbeidsmarkt en welke uitstroommogelijkheden er zijn. Je zet daarbij het best passende re-integratie instrument in;
 • Je stelt voortgangs- en verantwoordingsrapportages op en onderneemt acties voor het uitvoeren of handhaven van wet- en regelgeving;
 • Je informeert werkgevers en kandidaten over de Participatiewet, subsidie- regelingen en andere re-integratie instrumenten;
 • Je hebt een proactieve houding, die je zowel intern (gemeentebestuur en collega’s) als extern (re-integratiebureaus, werkgevers en kandidaten) worden ingezet;
 • Je bent in staat vacatures op maat bij werkgevers op te halen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een gevolgde opleiding op hbo niveau;
2. Een afgeronde opleiding/training op het gebied van jobcoaching.
3. Aantoonbare kennis van – en werkervaring met de Participatiewet

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Aantoonbare werkervaring met – en kennis van wet- en regelgeving binnen het sociaal domein (20 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het coachen van mensen met een doelgroep-banenafspraak (30 punten);
6. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met het begeleider van clienten naar werk (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het coachen van een doelgroep die reeds actief is op de arbeidsmarkt (10 punten);
8. Het is wenselijk om binnen de regio woonachtig te zijn met een straal van 50 kilometer (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Marktgerichtheid;
 • Zorgvuldige en nauwkeurige administratieve vaardigheden;
 • Sterke communicatieve vaardigheden;
 • Klantgerichtheid;
 • Professionaliteit;
 • Samenwerken;
 • Resultaatgerichtheid.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg met de kandidaat.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 8 februari 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 7 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 2 februari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 5 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 6 februari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.