Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 4 maanden geleden
2023-11-13

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht
Binnen het Team EOV (Expertiseteam OV & Knooppunten) zoeken wij een ambitieuze hands-on collega die aan het begin staat van zijn of haar loopbaan en die graag inhoudelijk zijn of haar schouders wil zetten onder een gevarieerd takenpakket binnen het cluster Assetmanagement OV. Dit cluster is in beweging, zowel op inhoudelijk- als op organisatorisch vlak. Als junior beleidsadviseur ondersteun je de clustercoördinator op het gebied van projectmanagement, diverse bijeenkomsten, overleggen en ben je inhoudelijk adviseur op het vlak van duurzaamheid & circulariteit binnen Assetmanagement OV. Daarnaast ondersteun je de senior projectleiders en beleidsadviseurs bij diverse OV-projecten. Stuk voor stuk werkzaamheden die essentieel zijn voor het bereiken van een duurzaam OV systeem binnen de provincie Utrecht. Dit doe je uiteraard niet alleen. Je werkt in een team met strategen, (senior) beleidsadviseurs, projectleiders. Ook werk je samen met onze externe partners (vervoerders, assetbeheerders, andere overheden, kenniscentra, etc.).

Jouw brede, duurzame mobiliteitskennis in combinatie met jouw ervaring met projectmatig werken en het onderhouden van interne- en externe contacten zet je in ter ondersteuning van het team. Daarbij blijf je in dit gehele traject wel oog houden voor het te doorlopen proces, de organisatie en kun je adaptief inspelen op de interne- en externe ontwikkelingen. In overleg met jouw clustercoördinator en het team, bewaak jij overzicht en stuur jij aan op voortgang van de diverse Assetmanagement projecten. Op het gebied van inhoud en proces weet je op het juiste moment de keuzes en afwegingen te maken die nodig zijn. Hierbij heb jij ook oog voor een zorgvuldige belangenafweging en zorg je dat jullie niet uit de tijd lopen. Dit doe je in een dynamisch en politiek-bestuurlijke omgeving. Waar nodig help je de projectleiders, senior adviseur bij alle andere zaken binnen het cluster Assetmanagement, waaronder de voorbereiding van bestuurlijke stukken en interne- en externe sessies. Vanuit de ambtelijke sturingslijn leg je verantwoording af aan de Ambtelijk opdrachtgever OV en Knooppunten.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal wo-master niveau in de richting van duurzaamheid;
2. Aantoonbare werkervaring in duurzame mobiliteitsvraagstukken binnen een gemeente of provincie;
3. Aantoonbare werkervaring in projectondersteuning;
4. Maximaal uurtarief van €56,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk.

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur op het gebied van OV of verkeer (30 punten);
6. Een afgeronde cursus op het gebied van duurzame ontwikkeling (30 punten);
7. Aantoonbare kennis van een gemeentelijke of provinciale instelling en bijkomende bestuurlijke processen (40 punten).

Competenties
– Organisatievermogen;
– Overzicht brengen en bewaken;
– Schriftelijke en mondelinge communicatie;
– Verbinden.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op 20 november 2023 en 29 november 2023 via teams. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 10 november 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 13 november 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt dinsdag 14 november 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 32 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.