Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-02

Organisatie
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) is het forum van en voor excellente wetenschappers. De KNAW is adviesorgaan van de regering en verantwoordelijk voor vijftien instituten die met hun onderzoek en collecties bij de (inter)nationale top horen. Zelfstandige onderdelen zijn De Jonge Akademie en de Akademie van Kunsten. Het Bureau van de KNAW staat zowel leden en besturen van de drie Akademies bij in de uitoefening van hun taken, als instituten en directie. Bij het bureau (gevestigd in het Trippenhuis, hartje Amsterdam) werken 130 medewerkers. Zie voor meer informatie www.knaw.nl.

Het contentteam bestaat behalve jou uit drie andere collega’s. Je vervangt tijdelijk een collega met ziekteverlof. Afhankelijk van het herstel van deze collega kan de opdracht eventueel worden verlengd. In ons team zorgen we voor elkaar, houden we elkaar scherp en omdat geen dag hetzelfde is, helpen we elkaar waar nodig.

Opdracht
Als contentmedewerker ben je dagelijks bezig met het actueel houden van de kanalen van de KNAW: website, intranet en social media. Ook maak en verstuur je nieuwsbrieven, zit je achter de knoppen van onze systemen en doe je analyses. Je werkt nauw samen met de communicatieadviseurs en collega’s van andere teams en maakt zo onder andere de publieks- en expertbijeenkomsten van de KNAW mogelijk, ondersteunt de bekendmaking en uitreiking van fondsen en prijzen en geeft bekendheid aan het advieswerk van de KNAW. Ook werk je aan de interne communicatie van de KNAW en haar instituten en neem je deel aan projecten en werkgroepen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring met het publiceren van online content;

Gunningscriteria (weging)
3. Afgeronde opleiding op het gebied van communicatie (20 punten);
4. Minimaal 1 jaar werkervaring als content/communicatie medewerker met het publiceren van online content (20 punten);
5. Aantoonbare werkervaring professioneel schrijven voor verschillende doelgroepen (15 punten);
6. Aantoonbare werkervaring bij een kennisinstelling of andere (semi-)overheidsinstelling (15 punten);
7. Uiterlijk beschikbaar per 15 april 2023 (10 punten);
8. Uurtarief maximaal € 70,00 exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (20 punten).

Competenties

– communicatief;
– nauwkeurig;
– informatievaardig;
– taalvaardig;
– oplossingsgericht.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het gesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9 CAO Nederlandse Universiteiten.
https://www.vsnu.nl/files/documenten/CAO_VSNU_NED_201707_201912.pdf. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 tot 38 uur, 6 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.