Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 4 maanden geleden
2023-11-20

Organisatie
De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. We werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, voorzieningen, natuur en recreatie. Het ondernemersklimaat wordt gekenmerkt door innovatieve ondernemers die vooruitlopen op het gebied van warmtetransitie en duurzaamheid. Wonen in Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijk vanwege de goede voorzieningen en de prettige ligging in het groen met uitstekende verbindingen naar Den Haag en Rotterdam. De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 500 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd en zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken. Control is onderdeel van concernstaf waarbij de (concern)controller en control taken rechtstreeks onder de gemeentesecretaris vallen. Wil jij tijdelijk onderdeel worden van het centrale team Concerncontrol, van onze gemeente, als een van de controllers? Werk jij graag in een klein team, met gedreven medewerkers en een informele sfeer? Dan is deze functie iets voor jou!

Wij zoeken een junior controller die, in samenwerking met het team control, vooral de VIC taken voor bedrijfsvoering, vergunningverlening en het sociaal domein gaat uitvoeren. Naast de VIC werkzaamheden zijn er ook een aantal gerichte processen waar advisering gevraagd wordt in de doorontwikkeling van de organisatie. Jij bent in staat om. Samen met ons, het team, te ondersteunen in de doorontwikkeling en de organisatie zo doeltreffend mogelijk te maken voor haar bestuurders, managers, medewerkers en inwoners (business control).

Opdracht
Je werk bestaat voor een deel uit geplande controles en wordt voor een deel bepaald door de wisselende ambities van de organisatie, die worden ondersteunt door control:

  • Je bent zelf verantwoordelijk voor het een deel van de (Verbijzonderde) Interne Controles (VIC’s) op de belangrijkste gemeentelijke processen i.s.m. medewerkers van de betrokken afdelingen.  Je ondersteunt medewerkers bij deze controle en adviseert het management over de noodzakelijke verbetermaatregelen n.a.v. de interne controle om de rechtmatigheid en doeltreffendheid van het proces te verbeteren. Op basis hiervan rapporteer je aan, directie en bestuur en accountant.
  • Je voert (op verzoek) kleine of grote onderzoeken (audits) uit naar problemen in bepaalde processen en bedenkt samen met je collega’s oplossingen en adviseert het management.

Je helpt mee aan het verder ontwikkelen van het control-systeem om de doeltreffendheid van de organisatie verder te verbeteren door: doelstellingen te definiëren, risico’s in kaart te brengen (risicomanagement), (tussen) resultaten te meten (prestatiemanagement/datagericht werken) en processen waar nodig in kaart te brengen en aan te passen (procesmanagement).

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde financiële hbo bachelor opleiding;
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als controller, financieel adviseur auditor bij een overheidsorganisatie;
3. Aantoonbare werkervaring met de (verbijzonderde) interne controle van de processen en het uitvoeren van audits;

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als controller bij een gemeentelijke organisatie (40 punten);
5. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met de (verbijzonderde) interne controle van de processen en het uitvoeren van audits (35 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als controller, financieel adviseur auditor (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet.

Competenties:
Je bent een zelfstandige verbinder. Je vindt het leuk om samen met anderen oplossingen voor problemen te bedenken en deze te implementeren;
Je bent oplossingsgericht, overtuigend en hebt een actieve daadkrachtige werkhouding om in een politiek-bestuurlijke context te kunnen opereren;

  • Overtuigingskracht;
  • Aanpassingsvermogen;
  • Creativiteit;
  • Durf;
  • Samenwerken

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op knock-outcriteria 
Flextender beoordeelt de CV’s op de knock-outcriteria die in de marktplaatsuitvraag worden omschreven. Kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

Stap 2: Selectie CV’s 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de knockoutcriteria in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria uit de marktplaatsuitvraag. De (maximaal) tien kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde gunningscriteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
Pijnacker-Nootdorp beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De (minimaal 2) kandidaten die op basis van deze criteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt nader getoetst in hoeverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de competenties uit de marktplaatsuitvraag. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaatsuitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.