Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-28

Organisatie
De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. We werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, voorzieningen, natuur en recreatie. Het ondernemersklimaat wordt gekenmerkt door innovatieve ondernemers die vooruitlopen op het gebied van warmtetransitie en duurzaamheid. Wonen in Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijk vanwege de goede voorzieningen en de prettige ligging in het groen met uitstekende verbindingen naar Den Haag en Rotterdam. De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 400 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd en zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken.

Team
De functie is bij het team veiligheid en handhaving binnen de afdeling Wijkzaken. Het team is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving van de fysieke leefomgeving en diverse veiligheidstaken (openbare orde, veiligheid, crisisbeheersing). Het team bestaat uit  23 medewerkers maar groeit door naar ca 40 medewerkers.

Opdracht
Als medewerker/adviseur BIBOB, APV en vergunningen voer je onder andere onderzoeken uit en adviseer je collega’s en bestuur over de toepassing van de wet BIBOB. Je werkt samen met de regisseur Ondermijning. Daarnaast verleen je vergunningen en ontheffingen op basis van de APV. Jij stelt op basis van landelijke wet – en regelgeving en het lokale kader besluiten en adviezen op. Je toetst samen met je collega aanvragen voor evenementen werkt daarin samen met allerlei partners waaronder de politie, brandweer en interne collega’s.

Samen met je collega’s werk je aan de totstandkoming en afronding van het standplaatsenbeleid, BIBOB-beleid en Evenementenbeleid. Daarnaast ben je inzetbaar voor andere onderdelen binnen V&H, waarbij je inzet is gevraagd in de totstandkoming van bijvoorbeeld werkprocessen, evaluaties of andere beleids- en/of adviesvraagstukken tav. OOV en/of handhaving.

Wij zoeken een medewerker met een doortastende visie op veiligheid. Je bent communicatief sterk en schakelt makkelijk tussen verschillende niveau’s. Niet alleen verbaal weet jij je verhaal duidelijk over te brengen ook schriftelijk kan jij je goed uitdrukken.

Voor de uitvoering van deze functie is het wel belangrijk dat jij beschikt over:
– Minimaal een afgeronde HBO bachelor opleiding;
– Kennis van de Wet BIBOB danwel dit te ontwikkelen;
– Kennis van evenementenbeleid danwel dit te ontwikkelen;
– Ervaring als medewerker BIBOB, APV en vergunningen bij een gemeente is een pre;
– Ervaring met het schrijven van adviesstukken, evaluaties, verbeterprocessen e.d.;
– Analytisch vermogen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
2. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad;
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Intregrale Veiligheidskunde;
4. Afgeronde cursus VOL-CVA;
5. Aantoonbare werkervaring als medewerker veiligheid bij een overheidsorganisatie;

Gunningscriteria (weging)
6. Een afgeronde opleiding op het vakgebied op minimaal hbo niveau (15 punten);
7. Mininimaal 1 jaar aantoonbare werkervarin als medewerker veiligheid bij een overheidsorganisatie (20 punten);
8. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 2 jaar met projecten op het gebied van veiligheid (40 punten);
9. Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet. Wordt aan het betreffende gunningscriterium voldaan dan wordt in de eerste beoordelingsfase het bijbehorende puntenaantal geheel toegekend. De kandidaten worden vervolgens aan de hand van de scores die op de gunningscriteria zijn behaald gerangschikt. De tien kandidaten met de hoogste score op de gunningscriteria gaan door naar de tweede beoordelingsfase. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend om door te gaan naar de tweede beoordelingsfase. De eerste beoordelingsfase wordt door Flextender uitgevoerd.

In de tweede beoordelingsfase worden de cv’s van de betreffende zes kandidaten met elkaar vergeleken op basis van de gunningscriteria door de opdrachtgever. De kandidaten die in deze vergelijking als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de hierna te noemen competenties:
– Verbinden;
– Communicatief sterk;
– Overtuigingskracht;
– Goed kunnen samenwerken;
– Schriftelijke vaardigheid;
– Resultaatgericht.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

3 maanden, 32 - 36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.