Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 4 maanden geleden
2023-11-20

Organisatie
Wij zijn een 100.000 plus gemeente, onderdeel van het regionaal samenwerkingsverband Holland Rijnland en deelnemer aan de G40.

Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Samenwerkingsgericht, resultaatgericht, klantgericht en veranderingsbereid zijn onze kerncompetenties. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Opdracht
Wij zijn op zoek naar een medewerker energietoeslag.

Wat ga je doen?
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het beoordelen van aanvragen voor de tijdelijke energietoeslag voor huishoudens met een inkomen op minima niveau conform ons gemeentelijk beleid. Daarnaast kun je ingezet worden voor andere voorkomende werkzaamheden binnen de participatiewet.

Werkzaamheden

 • Het verstrekken van informatie over de tijdelijke energietoeslag aan onze inwoners in de Gemeente Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop.
 • Het beoordelen van aanvragen voor de tijdelijke energietoeslag.
 • Het opstellen van rapportages en beschikkingen voor de tijdelijke energietoeslag.
 • Het bellen van onze inwoners als de tijdelijke energietoeslag wordt afgewezen om een soort “hoor en wederhoor te doen”. Schrijnende situaties worden vervolgens beoordeeld via de individuele bijzondere bijstand of doorverwezen voor een adviesgesprek bij ons team Geldzaken.
 • Het uitvoeren van overige werkzaamheden in het kader van de Participatiewet.

Voor deze opdracht is het essentieel dat de kandidaat zich de materie snel eigen kan maken en de weg goed weet te vinden in wet- en regelgeving. Een kandidaat die van nature samenwerkingsgericht is en snel overzicht heeft.

De werkzaamheden vinden gedeeltelijk thuis en gedeeltelijk op kantoor plaats. De norm is 50/50. Jij bent hierin flexibel. Voor het inwerken is het soms noodzakelijk dat je de eerste weken in principe alle werkdagen op kantoor werkt. Je beschikt zelf over een goed werkende mobiele telefoon. Een laptop krijg je van ons. Vakanties zijn altijd in overleg en zal altijd in afstemming met de rest van het team zijn. Je bent leergierig en ervaring met de SuiteWiz systeem is een pré.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het afhandelen van bijzondere bijstand of minimaregelingen bij een gemeentelijke instelling;
2. Minimaal een afgeronde mbo niveau 4 opleiding SJD, MWD of Social Work;
3. Beschikbaar per 8 januari voor 32- 36 uur per week;
4. Maximaal uurtarief van € 45,- exclusief BTW inclusief fee Flextender en reiskosten woon-werkverkeer;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het afhandelen van minimaregelingen en bijzondere bijstand bij een gemeentelijke instelling (35 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het Inkomensverrekeningen én het opstellen van rapportages (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen met Suite (Sociaaldomein, benoem dit duidelijk in het cv) (15 punten);
8. Een afgeronde hbo opleiding in de richting van SJD, MWD of Social Work (15 punten);
9. Hybride werken is de norm. 50% op kantoor en 50% thuis. (5 punten);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • klantgericht;
 • proactief;
 • gericht op samenwerking (ook digitaal);
 • integer;
 • zorgvuldig
 • betrokken;
 • goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
 • flexibel in werkzaamheden en werkdagen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 7. Het uurtarief kan jaarlijks worden geïndexeerd ter compensatie van de wettelijke inflatie.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
2.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 27 november tussen 9.30 uur en 15.00 uur of dinsdag 28 november tussen 9.00 uur en 12.00 uur. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 16 november 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 17 november 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 21 november, 09.00 uur Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 - 36 uur, 4 maanden, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.