Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-01-23

Organisatie
Gemeente Midden-Delfland is een oer-Hollandse gemeente met een waardevol agrarisch veenweidelandschap. Typerend voor het gebied is de koe die nog gewoon in de wei staat. Ondanks oprukkende verstedelijking is het oorspronkelijk cultuurlandschap met de vele sporen uit het verleden bewaard gebleven. Het open groengebied is als recreatiegebied van groot belang voor de leefbaarheid voor de inwoners van de omliggende steden. Samen met inwoners, ondernemers, natuurorganisaties en andere overheden werkt de gemeente aan behoud en versterking van de ongekende kwaliteiten.

Opdracht
De kerntaken van de functie junior planeconoom zijn het bijhouden van grondexploitaties, advisering (gevraagd en ongevraagd) over ontwikkelingen bij de grondexploitaties, adviseren over en berekeningen van erfpachtcontracten, adviseren over en uitzoeken van voorkomende vragen over grondzaken. Het werkpakket als junior planeconoom behelst niet direct 32 uur, maar goede beschikbaarheid is voor ons noodzakelijk.  Daarom vullen wij de werkzaamheden aan tot 32 uur per week met andere werkzaamheden die bij eenzelfde werkniveau passen.

Wij vinden het belangrijk dat je, naast de inzet die je bij ons hebt, verder actief begeleid wordt door een senior planeconoom van buiten onze organisatie. Deze kunnen dan ook dienen als vraagbaak.

Als junior planeconoom maak je onderdeel uit van het team Locatieontwikkeling binnen de afdeling Landschap, wonen en economie.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring als planeconoom.
2. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding.
3. Maandag tot en met donderdag beschikbaar op kantoor.

Gunningscriteria (weging)
4. Aanbieder kan achtervang en inhoudelijke begeleiding van de junior garanderen binnen het vakgebied planeconomie (40 punten).
5. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding in planeconomie, vastgoed of bedrijfskunde (25 punten).
6. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als planeconoom (35 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

Wij zijn op zoek naar een daadkrachtige collega die zelfstandig opereert en oplossingen kan bedenken in de uitvoeringssfeer. Je hebt lef en bent in staat om buiten kaders te denken en te handelen. Je vindt het leuk om met meerdere zaken tegelijk bezig te zijn en kunt daarin makkelijk schakelen. Je bent kostenbewust, omgevingsbewust, resultaatgericht en in staat anderen mee te krijgen. Communicatief ben je sterk, mondeling en schriftelijk zodat je een boodschap goed overbrengt.

We juichen toe dat jij verder denkt dan de grenzen van je vakgebied. Aandacht en kwaliteit zijn daarbij jouw sleutelwoorden.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde gunningscriteria.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.