Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 4 maanden geleden
2023-11-21

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Programma energietransitie
We willen zo spoedig mogelijk en uiterlijk in 2050 CO2-neutraal zijn. Dat betekent dat de energievoorziening ver vóór 2050 al CO2-neutraal dient te zijn. Vanuit het programma Energietransitie leveren we hier met 30 enthousiaste en deskundige collega’s een bijdrage aan. We richten ons op het stimuleren van energiebesparing, het mogelijk maken van duurzame opwek van energie en een toekomstbestendige energie-infrastructuur. De aard van de opgave vraagt om een innovatieve en inclusieve aanpak.

Ontzorgingsprogramma verduurzaming maatschappelijk vastgoed
Het ontzorgingsprogramma verduurzaming maatschappelijk vastgoed (OMV) is onderdeel van het programma Energietransitie bij de provincie Utrecht. Het doel van het programma is om eigenaren van maatschappelijk vastgoed van begin tot eind te begeleiden (ontzorgen) bij het verduurzamen van vastgoed om energie en daarmee CO2 te besparen.  Het programma richt zich op de volgende sectoren; gemeenten, buurthuizen, scholen, zorg, cultuur en religieuze instellingen, kinderopvang, scouting en speeltuinverenigingen. We werken met een team van zes duurzaamheidscoaches die deze doelgroepen helpen met verduurzaming.

Het ontzorgingstraject start met een intakegesprek tussen de duurzaamheidscoach en medewerkers van de deelnemende organisatie. Op deze manier brengen we ambities, uitdagingen, behoeften en budgetten in kaart. Vervolgens worden er energiescans gemaakt van de gebouwen om zo de mogelijke verduurzamingsmaatregelen en de kosten en baten ervan inzichtelijk te maken. De scans worden gebruikt door de coach om business cases te ontwikkelen. Wanneer hier een investeringsbesluit uit volgt door het bestuur van de deelnemende organisatie, kan de coach ook begeleiding en advies bieden bij de aanbesteding.

Wil je meer over ons weten, kijk dan op: www.energietransitieutrecht.nl/omv.

Werkzaamheden
Als junior projectcoördinator draag jij zorg voor de praktische planning, uitvoering en administratie van het ontzorgingsprogramma. Je bent doorlopend betrokken bij de ontzorgingstrajecten, vanaf het eerste contact tot het investeringsbesluit en zorgt daarmee dat de werkzaamheden van de zes duurzaamheidscoaches goed verlopen. Zo ben je verantwoordelijk voor het inplannen en voorbereiden van afspraken met deelnemers, zorg je voor vervolgafspraken en voer je acties uit die voortkomen uit de afspraken. Daarnaast vraag je de energiescans uit bij de leverancier, controleer je de voortgang en zorg je voor tijdige oplevering van de energiescans. Op deze manier coördineer je de werkvoorraad en zorg je voor structuur en overzicht in de werkzaamheden van het team. Als deze basis op orde is, zijn er, afhankelijk van je eigen ambities, verschillende ontwikkelmogelijkheden binnen het team. Het programma en de opgave zijn volop in ontwikkeling en we werken met een ambitieus en leuk team.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau;
2. De bereidheid om overleggen fysiek te gaan voeren in de provincie Utrecht bij werkzaamheden met betrekking tot afspraken bij de te ontzorgen organisaties en programma-overleggen;
3. Uurtarief maximaal €75,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk;
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met maatschappelijk vastgoed;

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring binnen een overheidsinstelling (30 punten)
6. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als projectondersteuner verduurzaming vastgoed (35 punten);
7. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van energietransitie of duurzaamheid (35 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
De kandidaat beschikt over de volgende competenties:

  • Je kunt goed organiseren en coördineren, bent daadkrachtig en gaat zorgvuldig te werk;
  • Je hebt een praktische instelling, bent oplossingsgericht en kan goed prioriteiten stellen;
  • Je bent een teamspeler, betrokken en communicatief vaardig;
  • Je bent ambitieus, proactief en wil groeien in je rol en verantwoordelijkheden.

CV-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het cv dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.  In overleg worden de werkdagen bepaald, voorkeur is op maandag, dinsdag en donderdag.
Is hybride werken mogelijk: ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn in de week van 27 november gepland. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo snel mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gespreken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie
– De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
– Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
– Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 20 november 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 21 november 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 22 november 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

6 maanden, HBO, maximaal 24 uur, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.