Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 11 maanden geleden
2023-06-08

Organisatie
Edam-Volendam: een wereldmerk
Met meer dan 36.000 inwoners en een oppervlakte van ruim 8.000 hectare bestaat Edam-Volendam uit tien kernen en buurtschappen met een eigen verhaal, eigen tradities en een rijke cultuur. Vissers, boeren en stedelingen. Klederdracht, kaas, paling, veenweiden, polder, water, talloze monumenten, sport, toerisme en muziek. Nuchter, eigenwijs, sociaal, onafhankelijk, coöperatief, betrouwbaar, ambitieus, slagvaardig en werklustig. Een palet van verscheidenheid dat kleur geeft aan onze gemeente en het tevens aantrekkelijk maakt voor mensen van ver buiten de gemeentegrenzen om ons te bezoeken. Edam-Volendam is een wereldmerk.

Ondernemend en Betrokken
Samen met inwoners, bedrijven en instellingen bouwt het bestuur en de gemeentelijke organisatie aan een gemeenschap die bijdraagt aan het welzijn. De inwoners zijn makkelijk in contact, benaderbaar en hechten waarde aan gelijkwaardigheid. Mensen zijn zichzelf, voelen een onderlinge verbondenheid en houden van hard werken. Betrokkenheid en ondernemerschap zijn de belangrijkste ingrediënten voor onze ambities. Ze staan aan de basis van ons succes. Door onze saamhorigheid en onderlinge verbondenheid weten we wat er leeft en waar we elkaar kunnen helpen. Met onze ondernemende geest krijgen we dingen voor elkaar. We zetten onszelf in als mensen met ieder onze eigen kwaliteiten en bundelen zo onze krachten voor een betrokken en ondernemende gemeente. Onze missie luidt dan ook: ‘Ondernemend en Betrokken’.

De gemeente Edam-Volendam is een aantrekkelijke gemeente om in te leven, te wonen en te werken. Als gemeente kijken we van buiten naar binnen (samen met de inwoner), werken we volgens het principe Van Ik-naar-Wij, bouwen we op vertrouwen, zijn we resultaatgericht binnen een goede werksfeer en is er voor de medewerker ruimte voor ontwikkeling, opleiding en doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie.

 

Opdracht
Het werkveld en de functie van junior projectleider

De gemeente  Edam-Volendam staat voor een uitdagende opgave rond een integrale buurtaanpak.

We zijn op zoek naar een junior projectleider  voor de volgende opgave:

 • 20 uur per week als kwartiermaker voor het opbouwwerk binnen een integrale buurtaanpak gericht op een levendige en veilige wijk. Tevens is de junior projectleider verantwoordelijk voor de communicatie en participatie binnen de buurtaanpak. Tenslotte zal de projectleider deelprojecten in het kader van sociale cohesie, groen en verkeer aansturen, zodat deze tot uitvoering komen.

Waar ga je je verder mee bezig houden?

 • Je bewaakt inhoud, voortgang, budget, kwaliteit en informatievoorziening;
 • Je bent een verbindende factor tussen de programmamanager, de interne organisatie, het bestuur, de politiek en de samenleving;
 • Je weet hoe je doelstellingen vertaalt naar een plan van aanpak zonder het politiek en bestuurlijke krachtenveld uit het oog te verliezen;
 • Je draagt zorg voor het communicatie- en participatietrajecten in de integrale buurtaanpak;
 • Je stelt projectdocumenten op en zorgt voor de digitale projectadministratie.

Wat zijn jouw kwaliteiten voor de functie?

 • Je hebt een op de functie afgestemd HBO +/Master werk- en denkniveau;
 • Je hebt werkervaring op het gebied van integrale buurtaanpakken en bent ervaren in participatietrajecten met bewoners(groepen);
 • Je hebt goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden. Je hebt aantoonbaar ervaring met het leiden van (communicatie)projecten;
 • Je beschikt over inlevingsvermogen op politiek/bestuurlijk niveau;
 • Je bent proactief, makkelijk toegankelijk en stressbestendig;
 • Je bent resultaatgericht, zakelijk en hebt overzicht en visie over je werkzaamheden en kunt goed prioriteiten stellen;
 • Je kunt snel schakelen tussen de diverse onderwerpen.

 

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau
2. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met buurtaanpakken;
3. Ervaring met het leiden van communicatie- en participatietrajecten met bewoners(groepen).
4. Aantoonbare werkervaring met burgerparticipatie bij een gemeente;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Een afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau. (20  punten);
6. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het opzetten en uitwerken van integrale buurtaanpakken; (30 punten)
7. Minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met het leiden van communicatie- en participatietrajecten met bewoners(groepen). (30 punten);
8. Minimaal 20 uur beschikbaar per 15 juli 2023 (10 punten).
9. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring bij een gemeente

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie van max. tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De max. tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Uurtarief
Maximaal € 90,00 per uur inclusief fee voor de looptijd van het contract. Bij eventuele verlenging een maximale indexatie van 3% per jaar.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht kan ingevuld worden op de werkdagen, van maandag tot en met donderdag, en in overleg tussen de programmamanager en de kandidaat.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 20 juni 2023 tussen 13 uur en 15 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 19 juni 2023.bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 6 juni 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 7 juni 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 9 juni 2023, 09;00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

20 uur, 6 maanden, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.