Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-26

Organisatie
Nieuwegein is een jonge, levendige stad met historische accenten. Een complete stad met veel ruimte en groen, uitstekende voorzieningen en moderne woningen voor ongeveer 61.000 inwoners. Er is volop werkgelegenheid: zo’n 40.000 mensen hebben hier hun werkplek. Nieuwegein ligt centraal en heeft eigen aansluitingen op de doorgaande autowegen A27, A2 en A12. Het openbaar vervoer is zeer efficiënt met onder meer een sneltramverbinding met de buurgemeenten IJsselstein en Utrecht.

In het moderne Stadshuis in het centrum van Nieuwegein werken momenteel alleen de medewerkers met een contactberoep. De overige medewerkers kunnen met goede voorzieningen vanuit huis werken. De organisatie omvat ongeveer 500 medewerkers en dat maakt de gemeente groot genoeg voor uiteenlopende dynamische projecten en klein genoeg om oog te hebben voor de menselijke maat. Het is een ambitieuze en informele organisatie die continue in ontwikkeling is.

Opdracht
In Nieuwegein werken verschillende medewerkers met verschillende functies nauw met elkaar samen. We werken volgens volgende principes van de omgevingswet. Daar zoeken we versterking op voor wat betreft het omgevingsplan, toepasbare regels en het intakeproces. In het Ruimtelijk Domein werken tal van collega’s aan alle uiteenlopende taken die horen bij de ontwikkelopgaves in de (openbare) ruimte. Je werkt nauw samen met projectleiders, met de planeconomen, met de adviseurs van het Openbaar Domein en met de privaatrechtelijke juristen die het Ruimtelijk Domein ondersteunen.

Wie zoeken wij?
We zoeken een collega die goed kan samenwerken met andere functies binnen de gemeente. We zoeken iemand die zich de inhoud van het werk snel eigen kan maken, iemand die adviesvaardig is en serieus genomen wordt op de inhoud. 

Wat ga je doen?
We zijn op zoek naar iemand die ons gaat helpen bij het implementeren en voorbereiden van de omgevingswet. In ieder geval werk je aan het omgevingsplan, toepasbare regels en het intakeproces.

Vereisten / knock-outcriteria 
1. Een afgeronde opleiding op HBO niveau in de richting van Sociale Geografie/Planologie of soortgelijk;
2. Aantoonbare werkervaring als (junior) Adviseur binnen het Ruimtelijk Domein;
3. Uiterlijk beschikbaar per 1 april voor 32 uur per week.

Gunningscriteria (weging)
4. Een afgeronde opleiding op WO niveau in de richting van Sociale Geografie/Planologie of soortgelijk (20 punten);
5. Aantoonbare kennis van de Omgevingswet en regelgeving (40 punten);
6. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het analyseren van data (40 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Adviesvaardig;
 • Flexibel;
 • Leergierig;
 • Overtuigend in optreden;
 • Communicatief sterk;
 • Je kan goed plannen en organiseren;
 • Je bent administratief vaardig, werkt gestructureerd en accuraat.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 8. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.
Hybride werken is mogelijk.

Planning
De fysieke gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 29 maart 2023 tussen 15.00 uur en 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 28 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente stelt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. De VOG moet binnen 4 weken na de start worden aangeleverd bij Flextender.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 24 maart 2023, 12.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 24 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 27 maart 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur, 7 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.