Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-02

Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoners ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!
 
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit concern control en eenheid bureau gemeentesecretaris.

Cluster Bedrijfsvoering
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster zorgen voor solide bedrijfsvoering. Het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (personeel, financiën, informatievoorziening, automatisering, belastingen, juridische en facilitaire zaken). Met de klantvraag centraal werken zij aan integrale oplossingen.

Taakveld
Onder het taakveld Informatievoorziening en Automatisering (I&A) valt naast Frontoffice, Backoffice, I-advies het team Applicatiemanagement (AM). Bij de Frontoffice kan men met vragen en problemen terecht over hun werkplek en de automatisering. De complexere automatiseringsvragen en –problemen pakt de backoffice op. De backoffice beheert en verbetert ook onze ICT-infrastructuur. Het informatiebeleid en –management binnen de organisatie wordt ontwikkeld en bewaakt door onze informatie-, proces- en DIV-adviseurs, de ICT-architect en de projectportfolio manager.

Opdracht
De Servicedesk is onderdeel van taakveld Informatisering & Automatisering binnen de 1ste lijn waar zo veel mogelijk klantvragen direct worden afgehandeld. Deze collega’s zijn het visitekaartje van het cluster Bedrijfsvoering. Klantgerichtheid en kwaliteit zijn belangrijke waarden voor het team. En door integraal te werken willen we dat onze klanten zich geholpen voelen: door een gevoel van vertrouwen te geven, oplossingsgericht mee te denken en proactief te handelen.

Als junior Servicedesk medewerker ben je het eerste aanspreekpunt voor eindgebruikers die IT-problemen ervaren. Denk hierbij aan problemen met software, documenten, printers of mobiele apparaten. Je registreert en prioriteert de incidenten in een Service Management Systeem (TOPdesk). In eerste instantie probeer je het incident zelf op te lossen. Als dat niet lukt dan zet je de melding door naar een van je collega’s waarbij je de gebruiker informeert over de voortgang. Je zorgt er te allen tijde voor dat de eindgebruiker zo snel mogelijk weer zorgeloos aan de slag kan. Je wordt ingezet om telefonisch, on-site of aan de balie aan de slag te gaan.

Als Junior Servicedeskmedewerker:

  • beantwoord je de telefoon en registreer je binnenkomende incidenten
  • geef je instructies in begrijpelijke taal aan de eindgebruikers bij incidenten en problemen
  • bewaak je de voortgang van het afhandelen van incidenten en wijzigingen
  • voer je (standaard) wijzigingen en aanvragen uit voor verschillende gebruikers
  • Houdt je ‘best practice oplossingen’ bij voor incidenten in een kennis database.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 63,10 (schaal 8) inclusief reiskosten woon-werk, fee Flextender en excl. BTW;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau 4;
3. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Servicedesk medewerker

Gunningscriteria (weging)
4. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau 4 in de richting van ICT (15 punten);
5. Aantoonbaar in het bezit van een ITIL-certificering én MCSA (maak dit duidelijk aantoonbaar in het cv) (20 punten);
6. In het bezit van rijbewijs B (maak dit duidelijk aantoonbaar in het cv) (5 punten);
7. Minimaal 1 jaar ervaring in de afgelopen 5 jaar als Servicedesk medewerker. (30 punten);
8. Je beschikt over certificaat Windows 10 (5 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met Active Director, Exchange, Office (365), Windows 10 en Topdesk (25 punten)
a. Aantoonbare werkervaring met alle programma’s (25 punten);
b. Aantoonbare werkervaring  met 4 programma’s (20 punten)
c. Aantoonbare werkervaring 3 programma’s (15 punten)
d. Aantoonbare werkervaring 2 programma’s (10 punten)
e. Aantoonbare werkervaring 1 programma’s (5 punten)
f. Geen aantoonbare werkervaring (0 punten)

Competenties
– Plaats Een goede beheersing van de Nederlandse taal;
– Voldoende beheersing van de Engelse taal;
– Goede communicatieve vaardigheden;
– Je bent gebrand op het leveren van een hoog serviceniveau en stel je de eindgebruiker altijd centraal.
– Je bent flexibel, analytisch ingesteld en jij gaat geen uitdaging uit de weg.
– Jij bent op je best wanneer je de vrijheid krijgt om initiatief te mogen nemen.
– Ongeacht het probleem weet jij altijd het hoofd koel te houden en klant- en servicegericht te blijven.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie [of ander aantal] kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.