Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden

Organisatie
De Omgevingsdienst Groningen verzorgt de uitvoering van vergunningverlening- , toezicht- en handhavingstaken op het gebied van milieu, bouwen en wonen in opdracht van de Groninger gemeenten en de provincie Groningen. Waar het gaat om de veiligheid rondom risicovolle bedrijven zoals de grote chemiebedrijven, is de Omgevingsdienst eindverantwoordelijk voor de vergunningverlening en toezicht en handhaving in Noord-Nederland (Drenthe, Friesland en Groningen).

Opdracht
We zijn opzoek naar een junior toezichthouder die minimaal de HBO opleiding chemische technologie heeft afgerond en bereid is om aanvullende opleidingen te volgen. Het bureau dat een junior inschrijft gaat ermee akkoord dat de ODG na 12 maanden kosteloos over kan nemen.

Voor de gemaakte opleidingskosten die de ODG betaalt geldt een terugbetalingsverplichting mocht het contract tussentijds beëindigd worden.  De junior wordt begeleid door de ODG, met als doel het vak van toezichthouder te leren en door te groeien naar een toezichthouder voor de Brzo.

Taken toezichthouder milieu:

 • Opstellen en uitvoeren van:
  • risicoanalyse op bedrijfsniveau
  • bedrijfsspecifiek toezichtsplan met risico’s, beoordelingspunten en bijbehorende toezichtmethode en frequentie.
 • Administratief toezicht houden op basis van openbare en bedrijfsspecifieke documenten (inclusief het beoordelen van rapporten die naar aanleiding van de vergunning moeten worden ingediend, bijv. NRB toets).
 • Voorbereiden en uitvoeren van controles ter plaatse op basis van vergunningvoorschriften, rechtstreekse verboden, meldingen en/of de eisen uit het Activiteitenbesluit (of de gelijkwaardige voorzieningen).
 • Bevindingen rapporteren, overtredingen melden, optreden en ambtelijke vooraankondiging maken. Opstellen bezoekverslag/brief.
 • Handhaven bij (opnieuw) geconstateerde overtredingen conform sanctiestrategie.
 • Behandelen ongewone voorvallen, klachten, meldingen en verzoeken tot handhaven. (door alle klassen inrichtingen)
 • Tijdig signaleren welke specialisten en/of juristen moeten worden ingeschakeld en hun bijdragen op relevantie, toepasbaarheid en benodigde diepgang beoordelen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde HBO bachelor opleiding in de richting van Chemische Technologie.
2. Aantoonbare werkervaring als Operator C in de afgelopen 5 jaar.
3. Detavast constructie: kandidaat is bereid om bij wederzijds goedvinden na 12 maanden kosteloos bij opdrachtgever in dienst te treden.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Operator C (30 punten).
5. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als Proces Technoloog (30 punten).
6. Aantoonbare werkervaring met het leidinggeven aan een groep van minimaal 5 operators (blijkt duidelijk uit het cv middels een voorbeeld) (20 punten).
7. Aantoonbare werkervaring met het opbouwen van een database voor het optimaliseren van de machines en het beheer van werkinstructies (blijkt duidelijk uit het cv middels een voorbeeld) (20 punten). 

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Communicatief;
– Analytisch.

Functieschaal
Deze opdracht is ingedeeld in functieschaal 7.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 32 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.