Job Location
Gelderland
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-19

Organisatie
Beleef de Gemeente Zwartewaterland
De gemeente Zwartewaterland bestaat uit 3 kernen en een mooi buitengebied. Genemuiden staat bekend om zijn grootschalige tapijtindustrie van internationale allure. Hanzestad Hasselt kent een rijke en eeuwenoude historie. Zwartsluis heeft veel watersport en scheepsbouw en fungeert als toegangspoort naar Nationaal Park Weerribben-Wieden. Zwartewaterland is dus een bedrijvige én een groene gemeente, prachtig gelegen aan het Zwartewater. Belangrijk daarbij is het behoud van evenwicht tussen economie en ecologie. Kenmerkend is verder het respect van de mensen naar elkaar en de betrokkenheid van de gemeenschappen bij onze samenleving.

Bij de gemeente Zwartewaterland werken we met ongeveer 170 mensen. Het is overzichtelijk, persoonlijk en collegiaal. Samen creëren we de beste ondersteuning voor onze inwoners, door breed te denken op een kleinschalige manier en altijd met een passende oplossing. Daarvoor maken wij ons hard. Onze kernwaarden zijn: participatief, integer, integraal en kwaliteitsgericht.

Onze organisatie kent weinig hiërarchie en veel korte lijnen. Als medewerker van Zwartewaterland draag je grote verantwoordelijkheden. Je wordt uitgedaagd om buiten vakspecialistische kaders te denken. Daarbij hanteren we vanzelfsprekend moderne arbeidsvoorwaarden.

Vanuit ons kantoor in Hasselt, aan de rand van de binnenstad, ben je binnen 10 minuten op de A28. Prima bereikbaar vanaf bijvoorbeeld Zwolle, Meppel en Kampen.

Opdracht
Uiteraard begrijpen wij het ook dat je graag wil weten wat je gaat doen in deze uitdagende functie! Hieronder in het kort meer over de functie. De functie van vergunningverlener Omgevingswet is in ontwikkeling door de komst van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging. In de Gemeente Zwartewaterland wordt gewerkt vanuit het principe van de nieuwe Omgevingswet: ‘ja, mits’ in plaats van ’nee, tenzij’. Zie het als een uitdaging om samen met je gezellige en gekke collega’s te bouwen aan de functie van de toekomst, waarbij jij aan de voorkant van het proces met de inwoner in gesprek gaat over de bouwplannen en pro actief meedenkt in mogelijkheden.

Jij bent verantwoordelijk voor het begeleiden van de inwoners en ondernemers in het proces van het eerste overleg tot en met de verleende vergunning. Dit betreft omgevingsvergunningen bouwen en strijdig gebruik. Je toetst de aanvragen aan de hand van relevante wet- en regelgeving. Ook ben jij de contactpersoon met “het Oversticht” en bent het aanspreekpunt voor onze projectleiders. Projecten welke we net hebben afgerond; “Over de Weede”, “Tag West”, “Roskam Klaver”, “Herontwikkeling Mr Steenbergenstraat”, “Vernieuwen Streukelerzijl en gemaal Galgenrak”, Bouwen “medisch centrum AHOED”. Je werkt aan deze projecten mee van A tot en met Z.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding ABW1 en ABW2;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo 4 niveau in de richting van bouwkunde;
3. Een maximum uurtarief van €72,50,- exclusief btw en Flextender fee, inclusief reiskosten woon-werk verkeer werk-werkverkeer én parkeerkosten;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van bouwkunde;(35 punten)
4. Een afgeronde cursus VCA-VOL; (20 punten)
5. Aantoonbare werk en of stage ervaring met bouwaanvragen en renovatie voorstellen; (15 punten)
6. Aantoonbare kennis van Omgevingsplannen binnen een gemeente; (15 punten)
7. Aantoonbare kennis van Wro, Bouwbesluit en Basis Milieu. (15 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 36 uu uur, Gelderland, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.