Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-10

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht
Ben jij ook een praktisch ingestelde jurist die doelmatigheid niet uit het oog verliest? Begrijp jij de complexiteit in het afwegen van belangen? Dan kan de provincie Utrecht jou goed gebruiken. Wij zoeken namelijk een jurist die zich bewust is van de bestuurlijke en politieke gevoeligheid bij overheidsoptreden.

Je komt in een team te werken waar je een grote mate van zelfstandigheid hebt en waar je altijd direct bij collega’s terecht kan.

Jij bent bij ons het eerste aanspreekpunt voor juridische ondersteuning bij het ontwikkelen van beleidsvoorstellen, provinciale regelgeving, contracten of het deelnemen in projecten voor het oplossen van de juridische vraagstukken.

Je gaat aan de slag binnen het cluster Juridisch. Dit cluster adviseert over generieke, complexe en specialistische juridische vraagstukken op terreinen als omgevingsrecht, mobiliteit, energietransitie, en stedelijke ontwikkeling. Daarbij vindt advisering plaats over o.a. bestuursrechtelijke procedures, nieuw op te stellen regelgeving, de Provinciewet, mandaat, staatssteun, subsidies, privacy, deelnemingen, (bestuurs)overeenkomsten en de Wet open overheid. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de collega’s uit de beleidsafdelingen.

Je richt je advieswerk op een breed palet aan onderwerpen. Voor deze functie vragen wij specifiek om kennis op het gebied van het staats- en bestuursrecht.

Met jouw enthousiasme en daadkracht ga je een mooie bijdrage leveren als adviseur. Dit hoef je niet alleen te doen, want je maakt deel uit van een groep van 30 juristen die verspreid over de beleidsdomeinen werkt. Daarin zijn privaatrechtelijke en publiekrechtelijke expertises vertegenwoordigd. Door deze samenwerking kun je je als jurist bij de provincie Utrecht met veel verschillende onderwerpen bezighouden.

Wie zoeken wij
Je bent een netwerker, die goed relaties onderhoudt met zowel interne als externe partijen. Je bent samenwerkingsgericht en hebt oog voor de mens en het proces. Je weet het overzicht te behouden en stelt prioriteiten. Je behoudt verbinding met directe collega’s in jouw team, maar ook met collega’s breder in de organisatie. Je bezit een stevige persoonlijkheid en overtuigingskracht. Natuurlijk ben je een breed inzetbare jurist, voor wie het adviseren in een bestuurlijke omgeving geen geheimen kent. Je kent je rol, denkt mee met degene die advies vraagt en begrijpt dat jouw advies niet altijd overgenomen kan worden.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal wo niveau in de richting van staats-/ bestuursrecht;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als juridisch adviseur.

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Aantoonbare kennis van bestuursrechtelijke procedures, nieuw op te stellen regelgeving, de Provinciewet (40 punten);
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als juridisch adviseur (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring als juridisch adviseur binnen een overheidsorganisatie zoals gemeente of provincie (20 punten);
6. Beschikbaar voor minimaal 28 uur (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Persoonlijke eigenschappen
Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal
Nauwgezet werken
Proactieve houding
Samenwerkingsgericht
Resultaatgericht
Stressbestendig

Vaardigheden
Communicatieve vaardigheden

Kennis
Kennis en ervaring op gebied van

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal schaal 11.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 13 december 2023, tussen 13:15 en 15:45 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 12 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 6 december 2023, 09;00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 7 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 11 december 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

28-30 uur, 6 maanden, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.