Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 maand geleden
2024-01-31

Gemeente Hilversum, mediastad in het groen

Zorgen voor nu en werken aan morgen

Met bovenstaand motto leggen we de verbinding tussen onze ambities voor Hilversum in de toekomst en de wensen en behoeftes die op dit moment bij de Hilversummers leven.

De afgelopen jaren is gewerkt aan een fundament waar we Hilversum verder op uitbouwen. Naar elkaar omkijken, goed bereikbare voorzieningen voor inwoners die dat nodig hebben, en veilige buurten vinden wij belangrijk. Het is onze wens dat inwoners voor elkaar zorgen en dat mensen zaken in hun eigen buurt of wijk kunnen regelen. En als het nodig is bieden we zorg of ondersteuning. Maar er is meer: ook toekomstbestendige werkgelegenheid, bereikbare woningen, een duurzame leefomgeving en voorzieningen op het gebied van sport, kunst en cultuur staan hoog op onze agenda.

Als gemeente willen we ín de maatschappij staan, niet ernaast. Hilversum moet een leefbare en veilige stad zijn, waar iedereen zich thuis voelt, waar inwoners zich gewaardeerd voelen en waar mensen zich in hun werk en vrije tijd kunnen ontplooien. Om samen met de Hilversummers op te trekken, blijven we in contact met inwoners, bedrijven en organisaties. Op die manier komen hun zorgen, ideeën en wensen rechtstreeks bij ons terecht.

 Opdracht
Voor het programma Opvang Vluchtelingen zijn wij op zoek naar een jurist. Het programma gaat over alle vormen van vluchtelingenopvang binnen de gemeente Hilversum. Binnen het programma is behoefte aan een jurist. Een jurist die onderdeel uitmaakt van het programmateam, zonder dat hij of zij bij elke vergadering moet zijn. Maar wel iemand die weet wat er speelt op dit domein. De rol van deze jurist is om proactief ontwikkelingen te volgen en gevraagd en ongevraagd te adviseren. We zoeken een jurist die binnen dit onzekere en soms veranderende kader mee kan denken, soms de randen van de regelgeving op kan zoeken en die documenten van collega’s kan toetsten op juridische basis. De inhoudelijke vraagstukken waarover we juridisch advies nodig hebben zijn:

Opvang Oekraïners:
Algemeen

Volgen van wijzigingen in de regelgeving rondom opvang Oekraïners;
Rechtszaak uitzetting volgen en begeleiden;
– Advisering bij pakket sanctiemaatregelen en uitzettingen: wat mag en hoe kunnen we dit zo goed mogelijk doen? Advisering bij time-outlocatie;
– In kaart brengen welke wijzigingen nog meer verwacht worden in de Regeling opvang ontheemden Oekraïne;
– Ad hoc advisering over zaken die zich voordoen, denk aan aanpassing huisregels, overlijden en repatriëring etc.

Derdelanders
– Adviseren over en meewerken aan uitvoering landelijke wetgeving rondom derdelanders in Oekraïne opvang.

Asielopvang
– Advisering over bestuursovereenkomsten met COA;
– Advisering over voorbereiding locatiekeuze;
– Advisering over eventuele bezwaarprocedures naar aanleiding van locatiekeuze;
– Advisering over juridische kader wetgeving spreiding asielopvang plekken over Nederland.

De uren binnen deze opdracht kunnen per week fluctueren afhankelijk van de werkdruk waarbij een minimale inzet van 4 uur geldt. De inzet kan  oplopen tot 24 uur per week.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal WO niveau in de richting Nederlands Recht;
2. Flexibel inzetbaar, beschikbaar voor minimaal 4 uur per week en indien nodig 24 uur per week;
3. Uiterlijk beschikbaar per 7 februari 2024;
4. Aantoonbare werkervaring als juridisch adviseur.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare kennis van en werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het algemeen bestuursrecht ( 40 punten);
6. Aantoonbare kennis van en werkervaring met de juridische advisering in het vreemdelingenrecht in de afgelopen 5 jaar (40 punten);
7. Minimaal 3 jaar werkervaring in de afgelopen 5 jaar als juridisch adviseur binnen een gemeentelijke organisatie (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Proactief en resultaatgericht;
– Analytisch sterk (probleemoplossend);
– Accuraat;
– Sociaal vaardig en omgevingsbewust;
– Uitstekende communicatieve vaardigheden / gesprekstechnieken.

 Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemde profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr. Hybride werken in overleg.

Planning
De fysieke gesprekken vinden plaats in het stadskantoor (Oude Enghweg 23 te Hilversum) op maandag 5 februari 2024 tussen 10.30 uur en 13.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 2 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De kosten hiervan zullen ten alle tijden reeds verdisconteerd zijn in het aangeboden uurtarief.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • We vergoeden geen reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Hilversum komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer is. Eventuele reiskosten die gemaakt worden in opdracht van de gemeente Hilversum voor werk-gerelateerde afspraken kunnen gedeclareerd worden met het formulier ‘DECLARATIE KOSTEN PERSONEEL EN DERDEN’.
  • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

 
Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 29 januari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 31 januari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 1 februari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

3 maanden, 4-24 uur, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.