Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 maand geleden
2024-01-21

Organisatie
Het is goed werken voor de inwoners, organisaties en bedrijven in de zes dorpen die samen onze gemeente vormen. We weten dat we elkaar nodig hebben om de gemeente De Bilt leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender te maken. Om het voor de 42.000 mensen nog fijner te maken om hier te wonen, te werken en te recreëren. Mensenwerk dus. Onze ongeveer 250 medewerkers laten zich elke dag weer inspireren door de wensen en ontwikkelingen in Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Maartensdijk, Hollandsche Rading en Westbroek. Steeds vaker werken wij binnen een netwerk van inwoners en bedrijven, dat zelf zaken voor elkaar kan krijgen. Mensen, middelen en technieken slim aan elkaar knopen: dat is onze kracht. Door meer en betere samenwerking binnen de organisatie en met externe partners: dat is de werkelijke innovatie in onze manier van werken. 

Meer informatie vindt u op de pagina Onze organisatie.

Opdracht
Als jurist bestuursrecht bij gemeente De Bilt ben je de juridische vraagbaak omtrent allerlei bestuursrechtelijke vragen, zoals vragen omtrent verordeningen, beleidsregels en mandaat. Tevens inventariseer en actualiseer je het huidige Mandaatbesluit en stemt dit zo nodig af met de betreffende teams. Je verzorgt de publicaties/ bekendmakingen binnen de gemeente. En treedt op als dwangsomcoördinator. Als Woo- coördinator, lever je een actieve bijdrage aan het Woo- proces en bewaakt daarbij de termijnen. Zo nodig vertegenwoordig je de gemeente in bezwaar- en/ of beroepsprocedures. Je vervult de rol van klachtencoördinator en bent contactpersoon hierover bij de Nationale Ombudsman.

Vereisten / knock-outcriteria

  1. Beschikbaar vanaf 1 februari 2024 voor 32 uur per week;
  2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
  3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar in het bestuursrechtelijk adviseren;

Gunningscriteria (weging)

  1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10  jaar in het bestuursrechtelijk adviseren (25 punten);
  2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar bij een overheidsinstelling (25 punten);
  3. Aantoonbare werkervaring met het afhandelen van Woo- verzoeken (25 punten);
  4. Een maximum uurtarief van €80,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werk verkeer en fee Flextender; (25 punten);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Je bent resultaatgericht en je hebt overtuigingskracht. Je neemt graag zelf het initiatief en bent oplossingsgericht. Je bent omgevingsbewust en werken onder tijdsdruk vind je geen probleem. Je kunt uitstekend plannen en organiseren en bent thuis in het bestuurlijke en politieke besluitvormingsproces.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.