Zuid-Holland
Geplaatst 3 maanden geleden
2023-03-16

Organisatie
Bij de Omgevingsdienst West-Holland lever je een belangrijke bijdrage om de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving te bewaken en te verbeteren. Tot het werkgebied horen de gemeenten Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. Je werkt behalve voor deze gemeenten ook voor de provincie Zuid-Holland.

De portefeuille Bouwen behandelt namens de gemeente Noordwijk en de provincie Zuid-Holland Omgevingsvergunningen Bouw en heeft onder andere tot doel dat bedrijven en particulieren op het gebied van bouw en gebruik zich houden aan wet- en regelgeving. Voor het uitvoeren van de opdracht van het programma van bouwen voor Gemeente Noordwijk zijn wij op zoek naar een Juridisch adviseur.

Opdracht
Het toetsen van Omgevingsvergunningen Bouw op juridische kwaliteit en juistheid en de vertegenwoordiging in rechte bij de bezwarencommissie en gerechtelijke instanties zoals rechtbank en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State over verleende of geweigerde Omgevingsvergunningen Bouw

Als juridisch adviseur Bouwen ben jij degene die de juridische kwaliteit waarborgt van onder meer besluiten over omgevingsvergunning-aanvragen. Zo voer je bijvoorbeeld de juridische toets bij omgevingsvergunningen uit. Je vertegenwoordigt het college van burgemeester en wethouders in bezwaar- en beroepszaken en je bent een vraagbaak op het gebied van het omgevingsrecht voor het bestuur, collega’s en burgers. Je schrijft memo’s, college- en raadsvoorstellen. Verder begeleid je naast de casemanager de uitgebreide procedures en verzoeken om een principe-uitspraak en brengt deze in procedure bij het college en de raad. Je zit in een vakgroep met nog twee Omgevingsrecht-juristen en bent op de hoogte van de nieuwste (juridische) ontwikkelingen. Handhaving is geen onderdeel van deze functie.

Vereisten/ knock-outcriteria
1. Uiterlijk beschikbaar per maandag 27 maart 2023, voor tenminste 28 uur per week;
2. Een maximaal uurtarief van €100,- exclusief BTW, inclusief Fee Flextender en reiskosten woon- en werkverkeer;
3. Aantoonbare werkervaring in de volgende rechtsgebieden: vergunningen, handhaving en andere bouw gerelateerde zaken, Dit dient duidelijk op het CV beschreven te zijn.
4. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als Plantoetser op het gebied van bestemmingsplannen (35 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Jurist vergunningverlening Wabo bij een overheidsinstelling (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met bezwaar en beroepsprocedures (15 punten);
8. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding in de richting van Rechten (15 punten);
9. Een afgeronde opleiding AWB-1 en/of AWB-2 (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Je denkt mee en draagt oplossingen aan, waarbij je je analytische en creatieve talenten inzet. Je weet op inspirerende wijze omgevingsbewust om te gaan met de complexe regelgeving, de soms stevige tegenstellingen tussen belangen van de partijen en de bestuurlijke context. Je bent een enthousiaste en deskundige collega, die een scherp oog heeft voor de juridische valkuilen. Je weet prima in te schatten wat risicovol en wat houdbaar is en binnen de juridische kaders weet je te handelen tussen wat wel en niet mag en kan. Je bent oplossingsgericht en verbindend

In contacten met externe partners ben je in staat om je standpunt en visie helder en met overtuigingskracht te verwoorden. Je werkt met ons zaaksysteem waarin je het proces, de kwaliteit en de doorlooptijd van jouw procedures bewaakt. Je bent een stevige persoonlijkheid en denkt mee met onze opdrachtgevers en gaat praktisch en nauwkeurig te werk

De competenties, kennis, vertrouwen en ervaringen worden getoetst tijdens het gesprek: –

  1. Zelfstandig kunnen werken –
  2. Resultaatgericht –
  3. Projectmatig werken.

Kandidaat heeft bestuurlijke voelsprieten/ bestuurlijke sensitiviteit, goede schriftelijke, communicatieve en verbindende vaardigheden. En kan goed schakelen tussen verschillende niveaus.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever over de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.
Is hybride werken mogelijk? Ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 21 maart 2023 of woensdag 22 maart 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 20 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 15 maart 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 16 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 17 maart 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 tot 36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.