Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 11 maanden geleden
2023-06-08

Organisatie 
We werken vanuit onze drie kernwaarden: vakkundig, betrouwbaar en in eenvoud. Dit betekent onder andere dat we goede dienstverlening leveren, afspraken nakomen, efficiënt werken en zaken niet onnodig ingewikkeld maken. We werken op onderdelen opgavengericht en in samenwerking met inwoners, ondernemers en andere samenwerkingspartners.  

We vinden het belangrijk dat onze medewerkers goed in hun vel zitten en het naar hun zin hebben. Je krijgt daarom bij ons de kans om je talenten veelvuldig in te zetten. Er is een prettige, informele werksfeer. 

Opdracht 
Als adviseur adviseer je het bestuur en (het management van) een aantal teams binnen het fysiek domein binnen een jonge en ambitieuze organisatie. Je adviseert over privaatrechtelijke zaken met raakvlakken aan het publieke domein. In deze afwisselende functie kan jouw dag beginnen met een adviserende rol t.a.v. privaatrechtelijke aangelegenheden in een projectgroep over een ontwikkellocatie. Deze bijeenkomst wordt gevolgd door een afspraak met een inwoner die het niet eens is met een afwijzing van een aanvraag om grond te kopen, waarbij de rest van de dag besteed wordt aan het opstellen van een anterieure overeenkomst. Verder neem je deel aan gesprekken en adviseer je over intentie-, samenwerkings- en ontwikkelovereenkomsten, afspraken met opdrachtgevers, kadastrale kaarten, trafo’s, ligplaatsen, telecomaanvragen, gesprekken met projectontwikkelaars, sportfondsen, de energietransitie (waarin het omgevingsrecht leidend is) en in voorkomende gevallen gesprekken over aanbestedingen.

Verder ben je in deze functie bezig met:
– (Input leveren voor) het opstellen van beleid inzake grondgebruik;
– Het toetsen en opstellen van privaatrechtelijke overeenkomsten, maar niet beperkt tot koop-, verhuur-, opstal en anterieure overeenkomsten;
– Het overzien van het speelveld van belangen en eventuele gevolgen bij complexe vraagstukken en deze vervolgens vertalen naar bruikbare uitwerkingen;
-Contact leggen en onderhouden met notarissen.

Vereisten / knock-outcriteria 
1. Uiterlijk beschikbaar per 1 juli 2023 voor 16 uur per week gedurende 6 maanden en eventuele verlening van nogmaals 2 x 6 maanden;
2. Uurtarief maximaal € 100,00 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender;
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Ruimtelijke Ordening;
4. Een afgeronde opleiding Beroepsopleiding Gemeentejurist;
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare  werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Stafjurist in een gemeentelijke organisatie;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
6. Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring in juridische advies functie privaatrecht in het fysieke domein (50 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met zaakgericht werken in Join (15 punten);
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar bij een gemeente (15 punten);
9. Fysiek aanwezig zijn op kantoor voor minimaal 8 uur per week (20 punten).

Competenties
– Communicatief sterk;
– Verbinder;
– Daadkrachtig;
– Stressbestendig;
– Flexibel;
– Resultaatgericht.    

Beoordeling  
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen 
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.  

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”. 

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling. 

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten. 
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties. 

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek 
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren. 

Functieschaal 
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende Cao van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender 
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals 
1. 

CV-eisen 
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. 

Werkdagen 
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning 
De gesprekken bij de gemeente Voorschoten zijn gepland op woensdag 14 juni 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 12 juni 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag. 

Overige informatie 
De gemeente Voorschoten zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. 

Meer informatie 
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 5 juni 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 7 juni 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777. 

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 9 juni 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.  

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.