Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2023-12-26

Organisatie
De gemeente Waterland is een (relatief) kleine gemeente. Typerend voor onze organisatie is het ‘ons kent ons’ gevoel en de korte, informele lijnen. Het enige constante is verandering en dat is voor de gemeente Waterland niet anders.

Opdracht
Als breed inzetbare jurist houd je je met name bezig op de ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen en omgevingsverordeningen.

 • Je werkzaamheden hebben voornamelijk betrekking op de uitbreiding van de ontwikkeling Galgeriet in de gemeente Waterland.
 • Je beoordeelt ruimtelijke onderbouwingen, vormvrije mer-beoordelingen en bouwplanning in de zin van afd. 6.4 Wro;
 • Je stelt besluiten, beschikkingen, college- en raadsvoorstellen op en maakt verklaringen van geen bedenkingen, verweerschriften, beroepsschriften, beslissingen op bezwaar en formele kennisgevingen.
 • Je verzorg vertegenwoordiging van de gemeenteraad en college bij zittingen van rechtbank en Afdeling bestuursrecht van de Raad van State.
 • Je beoordeelt en begeleid digitale ruimtelijke plannen en beoordeelt verzoeken tot aanpassing van de beleidsregel duurzaamheid.

Het team
Je bent onderdeel van het projectteam Galgenriet.

Wij zoeken een collega met:

 • Enkele jaren werkervaring bij een gemeente(lijke organisatie) op het gebied van Duurzaamheid en dan met name affiniteit met de technische kant van de warmtetransitie
 • kennis van relevante wet- en regelgeving en beheersing van de verschillende ruimtelijke procedures;
 • een open houding, een gezonde dosis lef en resultaatgericht.

Vereisten / knock-out criteria
1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als beleids/juridisch medewerker ruimtelijke ordening in de afgelopen 5 jaar bij een gemeentelijke organisatie
2. Een afgeronde juridische opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Aantoonbare werkervaring met het toetsen van aanvragen en verzoeken aan bestemmingsplan en Omgevingsverordening;
4. Aantoonbare werkervaring Kunnen beoordelen van: ruimtelijke onderbouwingen, vormvrije mer-beoordelingen, bouwplannen in de zin van afd. 6.4 Wro;

Gunningscriteria (wensen) te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Beleids/ juridisch medewerker ruimtelijke ordening in de afgelopen 5 jaar bij een gemeentelijke organisatie (40 punten);
6. Aantoonbare kennis van en ervaring met in ieder geval de volgende wet- en regelgeving: Wabo, Wro, Bro, Wgh (ontheffing hogere waarde), Nbw, OmgevingsverordeningNH2020 (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaren met het systeem Squit (15 punten);
8. Een afgeronde juridische opleiding op minimaal wo master niveau (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competentie
In Waterland zijn belangrijke competenties lef, verbinding, vertrouwen, nieuwsgierigheid.
Voor deze opdracht komen daar verantwoordelijkheid, analytisch vermogen, samenwerken en kwaliteitsgerichtheid bij.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). Er worden maximaal drie kandidaten uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenerbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.  

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: maandag tot en met vrijdag

Planning
De kandidaten die we uitnodigen, ontvangen uiterlijk donderdag 28 december 2023. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • Voor de uitvoering van de opdracht is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 22 december 2023, 9.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 22 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 27 december 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 4 tot 8 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.