Job Location
Groningen
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-23

Organisatie
De Omgevingsdienst Groningen verzorgt de uitvoering van vergunningverlening- , toezicht- en handhavingstaken op het gebied van milieu, bouwen en wonen in opdracht van de Groninger gemeenten en de provincie Groningen. Waar het gaat om de veiligheid rondom risicovolle bedrijven zoals de grote chemiebedrijven, is de Omgevingsdienst eindverantwoordelijk voor de vergunningverlening en toezicht en handhaving in Noord-Nederland (Drenthe, Friesland en Groningen).

Opdracht
Wat ga je doen?

  • Je werkt met verschillende disciplines samen, maar heb met name te maken met de toezichthouders en vergunningverleners.
  • Je beoordeelt en toetst vergunningaanvragen en adviseert over diverse complexe juridische vraagstukken op het terrein van het omgevingsrecht.
  • Je behandelt bezwaar- en beroepschriften en behandelt verzoeken voorlopige voorziening en zienswijzen, je stelt verweerschriften en pleitnota’s op en vertegenwoordigt het bevoegd gezag bij de behandeling hiervan bij de rechter en de Raad van State.
  • Je geeft invulling aan de rol van mentor richting junior collega’s door hen te begeleiden in hun werkzaamheden rondom de specifieke dossiers.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op wo bachelor niveau nederlands recht;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als juridisch adviseur bij een overheidsinstantie;
3. Ervaring met het vertegenwoordigen van de overheid bij de rechter v.w.b. vergunningen en handhavingszaken;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
4. Een afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau in juridische richting (30 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring uit de afgelopen 5 jaar bij een omgevingsdienst en/of een uitvoeringsdienst (30 punten);
6. Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring op ruimtelijk juridisch gebied bij een overheidsinstantie (40 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Omgevingsbewustzijn en klantgerichtheid;
  • Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;

Functieschaal
Deze opdracht is ingedeeld in functieschaal  11 . Het uurtarief moet altijd inclusief woon- werkkilometers zijn. Alleen zakelijke kilometers kunnen eventueel gedeclareerd worden.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
2.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 13 september 2021. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 10 september 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever heeft er voor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een Toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een Toeleverancier bent de Tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.
  • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
  • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.

Meer informatie
Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 24 februari 2023, 12.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

4 tot 16 uur, 5 maanden, Groningen, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.