Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 maand geleden
2024-01-24

Organisatie
Bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) werken circa 250 bevlogen en ervaren collega’s aan de opstelling van adviezen en de uitvoering van milieutaken van zestien gemeenten in Noord-Holland-Noord. Daarnaast is de provincie Noord-Holland onze opdrachtgever. We houden ons bezig met bodemkwaliteit, klimaat, natuur, milieu, duurzaamheid, energietransitie, lucht, afval, asbest externe veiligheid, zwemwater, wegen en vaarwegen. 
Het vakgebied milieu, klimaat en natuur is volop in beweging en in de actualiteit. Werken bij de OD NHN staat dan ook garant voor uitdaging en dynamiek.
En dat in een open en informele werksfeer waarin van elkaar leren voorop staat: samen gaan we voor het beste resultaat. Dat maakt dat onze medewerkers de collegialiteit bij de OD NHN als zeer hoog waarderen.
OD NHN omarmt Het Nieuwe Werken (HNW) waarbij je de ruimte krijgt de taken naar eigen inzicht uit te voeren, en deels ook op een andere plek te werken. Flexibel en zelfstandig. Op die manier kun je werk en privé goed in balans brengen. Onze werkzaamheden omvatten uiteenlopende terreinen (milieu, duurzaamheid en natuur), en dat zorgt voor talloze mogelijkheden om je bij ons te ontplooien.
Wij zijn gevestigd in een modern en  bereikbaar kantoor, vlakbij het station, uitvalswegen en het centrum van Hoorn.

Opdrachtomschrijving:
We zijn op zoek naar een ervaren juridisch adviseur met een achtergrond in het Nederlands recht gespecialiseerd in de Woo. Hij/zij heeft uiteraard kennis van bestuursrecht en het bij voorkeur het omgevingsrecht. Proceservaring strekt tot de aanbeveling. Hij/zij is enthousiast en heeft een proactieve houding. Hij/zij is flexibel en heeft geen negen tot vijf mentaliteit. Hij/zij kan omgaan met werkdruk en kan zelfstandig, maar ook in teamverband goed werken.

Dit doe je
Als jurist Woo ben je mede verantwoordelijk voor het adviseren over en het implementeren van de Woo binnen onze organisatie. Je bewaakt en verbetert de processen rond de Woo en werkt nauw samen met collega’s om te zorgen voor een juiste naleving van de wetgeving en het bevorderen van transparantie en de toegankelijkheid van informatie. Je bent een belangrijke schakel tussen de juridische aspecten van de Woo en het beleid rondom informatiebeheer en openbaarheid.
Ook ben je mede verantwoordelijk voor de coördinatie en afhandeling van (complexe) Woo-verzoeken en vertegenwoordig je de organisatie in bezwaar en beroep in voorkomende zaken. Je bent dus bij alle aspecten van de besluitvorming betrokken.
Daarnaast ondersteun je collega’s ook bij diverse bedrijfsjuridische vraagstukken.

Om dit allemaal te kunnen doen gebruik jij je kennis van de Woo en uiteraard de Algemene wet bestuursrecht. Vanzelfsprekend houd je nieuwe ontwikkelingen zoals veranderende en nieuwe wet- en regelgeving in de gaten. De nieuwe kennis die je opdoet neem je mee in je adviezen, de besluiten die je schrijft en deel je met je collega’s.

Omdat wij afwisseling in je werk belangrijk vinden is het ook mogelijk je op termijn in verschillende vakgebieden te ontwikkelen en als jurist van waarde te zijn.

Dit ben jij
Je hebt een juridische Hbo-opleiding afgerond. Daarnaast heb je de nodige kennis van de Woo. Ook proceservaring? Dat werkt zeker in je voordeel. Net als daadkracht, enthousiasme en flexibiliteit. Aangezien je minimaal een jaar een soortgelijke functie hebt vervuld, besef je het belang van een toegankelijke en proactieve juridische houding. Jouw analytisch vermogen, visie, empathie, overtuigingskracht en initiatief is eveneens dik in orde.

Je hebt een proactieve en toegankelijke juridische houding en beseft je dat je werkzaam bent in complexe vakgebieden. Jouw enthousiasme en flexibiliteit zorgen ervoor dat jij je vastbijt in je werk maar ook kunt meebewegen als ontwikkelingen buiten jouw invloed dit van je vragen. Complexe juridische vraagstukken ontrafel je met je analytisch vermogen en je adviezen breng je met overtuiging.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde hbo-opleiding;
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als Woo jurist;
3. Beschikbaar voor minimaal 24 uur per week beschikbaar;
4. Kandidaat heeft een maximaal tarief van € 115 euro per uur inclusief overige kosten;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
6. Een afgeronde juridische Hbo-opleiding (25 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als Woo jurist (30 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het afhandelen van grote en complexe Woo verzoeken (15 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met het afhandelen van bezwaar- en beroepsprocedures in verband met voornoemde taken, zelfstandig of in samenwerking met onze opdrachtgevers (15 punten);
10. Aantoonbare werkervaring met het behandelen en adviseren in bedrijfsjuridische vraagstukken (10 punten);
11. Kandidaat is bereid om bij wederzijdse interesse na het verstrijken van de inhuurperiode zonder verdere kosten vanuit kandidaat of achterliggende inschrijver in dienst te treden bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord  (5 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre jij / de door jou aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1 of 2

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 30 januari 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk maandag 29 januari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 22 januari 2024, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op dinsdag 23 januari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 25 januari 2024, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 tot 36 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot 1 juli 2024, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.