Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 12 maanden geleden
2023-05-18

Organisatie
Bij de OD NHN gaan we altijd constructief en voorkomend te werk. In onze organisatie werken zo’n 250 bevlogen en ervaren collega’s aan de uitvoering van milieutaken van zestien gemeenten in Noord-Holland Noord. Daarnaast is ook provincie Noord-Holland onze opdrachtgever. We houden ons bezig met vergunningverlening, toezicht en handhaving en advisering en zijn specialist op het gebied van klimaat, natuur, milieu, duurzaamheid, energietransitie, geluid, lucht, afval, asbest, externe veiligheid, bodemkwaliteit, zwemwater, wegen en vaarwegen.

Wij zijn gevestigd in een modern en goed bereikbaar kantoor, vlakbij het station, uitvalswegen en het centrum van Hoorn.

Opdrachtomschrijving:
Gedurende deze opdracht richt jij je met name op het adviseren van de afdeling Regulering (milieu) en de afdeling Specialisme en advies (o.a. bodem en geluid) en het begeleiden van deze afdelingen in de overgang naar de Omgevingswet. Het gaat dan vaak om complexe of innovatieve projecten. Het oppakken van de hieruit voortvloeiende bezwaar- en beroepszaken hoort hier uiteraard bij. De opdracht behelst daarnaast ook advisering in het kader van de natuurwetgeving (o.a. stikstof of beheer en schade) in voorkomende gevallen.

Je bent als juridisch adviseur gespecialiseerd in bovengenoemde zaken. De OD NHN heeft op dit moment onvoldoende personele capaciteit om de eerder genoemde werkzaamheden binnen het bestaande team op te kunnen vangen. Je zet jouw kennis en ervaring graag in om deze werkzaamheden op te pakken. Doel is dat de door onze dienst genomen besluiten kunnen standhouden in bezwaar en beroep en de procedures geen vertraging oplopen.

De kennis en ervaring van jou wordt ook ingezet als sparringpartner en adviseur voor zowel andere juridische adviseurs als voor de vergunningverleners, de handhavers, de specialisten, de teamleiders en afdelingsmanagers van de vakafdelingen. Deze adviezen kunnen strategisch, tactisch en operationeel van aard zijn.

Wie ben jij?

  • Je bent een teamplayer en weet dat te combineren met zelfstandigheid in de uitoefening van deze opdracht.
  • Je hebt een wo-opleiding afgerond op het gebied van het Nederlands recht.
  • Je bent gespecialiseerd in het bestuursrecht, het milieurecht én het natuurbeschermingsrecht.
  • Je bent een zeer ervaren juridisch adviseur in soortgelijke opdrachten en hebt proceservaring.
  • Je beschikt over passie voor en professionaliteit op het juridisch vakgebied gecombineerd met overzicht en een positieve en initiatiefrijke instelling.

Vereisten / knock-outcriteria
1.  Een afgeronde opleiding op minimaal wo niveau;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
2. Een afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau in de richting van Rechten (10 punten);
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met bestuursrecht, milieurecht én natuurbeschermingsrecht in complexe dossiers op beide vakgebieden (35 punten);
4. Aantoonbare meerjarige werkervaring als juridisch adviseur binnen een omgevingsdienst of andere overheidsinstelling (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring als juridisch adviseur op de milieuspecialisaties bodem en geluid (20 punten).
6. Detavast constructie: kandidaat is bereid om bij wederzijds goedvinden na 12 maanden huur kosteloos bij opdrachtgever in dienst te treden (5 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Analytisch;
– Visie;
– Inlevingsvermogen;
– Overtuigingskracht;
– Initiatief.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11 Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg met opdrachtgever en kandidaat.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 23 mei 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 22 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
  • De opgegeven prijzen en/of tarieven zijn exclusief BTW, maar inclusief alle overige kosten, waaronder onder meer begrepen maar niet beperkt tot de kosten voor levering, salariskosten, kantoorkosten, kosten voor hard- en software, telefoonkosten, coördinatiekosten, kosten woon-werkverkeer, parkeerkosten, reis- en verblijfkosten, verzekeringskosten en sociale premies en belastingen, algemene kosten, winst en risico. Naast aangeboden prijzen mogen geen aanvullende kosten in rekening worden gebracht
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdansdag 17 mei 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op donderdag 18 mei 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 19 mei 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

10 maanden, 24 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.