Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-01

Organisatie
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. De medewerkers zijn onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit concern control en eenheid bureau gemeentesecretaris.

Cluster Dienstverlening
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster verstrekken informatie en leveren de individuele gemeentelijke diensten aan inwoners en organisaties. Het cluster bestaat nu uit 13 teams en maakt de komende tijd de omslag naar een procesgerichte manier van organiseren. Zo streven we naar een dienstverlening die past bij de huidige tijd waarbij de behoefte van inwoners en organisaties centraal staat. Wil je iets voor de maatschappij betekenen, dan is dit cluster zeker iets voor jou.

Team Burgerzaken
Wij van team Burgerzaken vervullen alle taken op het gebied van de Basisregistratie Personen (BRP), naturalisatie, verkiezingen en producten en diensten van de burgerlijke stand. Inwoners kunnen bij ons terecht voor diverse producten en diensten zoals; eerste vestiging in Nederland, arbeidsmigratie, naamgebruik, naamswijziging, huwelijken en geregistreerde partnerschap. Tevens worden alle mutaties zoals verhuizingen en overige aangiftes verwerkt en bijgehouden in de BRP.

Opdracht
Je voert meerdere kwaliteitscontroles uit, helpt jouw collega’s om eventuele fouten te herstellen en zorgt dat de kwaliteit van de Basisregistratie Personen (BRP) voldoet aan de eisen die hieraan worden gesteld. Van de verrichte kwaliteitscontroles stel jij een rapportage op die je ter verantwoording aan de BRP beheerder voorlegt.

Je geeft juridisch advies op het gebied van burgerzaken aan de collega’s binnen het team. Je behandelt bezwaar- en beroepszaken en vertegenwoordigt het college hierin. Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van de BRP-audit (ENSIA), de RNI-audit en ondersteunt collega met de audit op waardedocumenten (o.a. reisdocumenten/ID kaart). Je draagt zorg voor de jaarlijkse zelfevaluatie BRP, RNI en Waardedocumenten (Kwaliteitsmonitor) en stelt nadien een verbeterplan voor het komend jaar op. 

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 83,20 (schaal 10) inclusief reiskosten woon-werk, fee Flextender en excl. BTW;
2 Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau; 

Gunningscriteria (weging)
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in een juridische richting (20 punten);
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar op het gebied van burgerzaken (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 2 jaar binnen een gemeente op het gebied van burgerzaken (15 punten);
6. Aantoonbare juridische kennis van het huwelijks- en echtscheidingsrecht, het namenrecht, rijkswet op het Nederlanderschap, de wet basisregistratie personen en het internationaal privaatrecht (15 punten);
7. Aantoonbare werkervaring de afgelopen 3 jaar met Portaal en Key2burgerzaken (10 punten per onderdeel).

Competenties
– Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel in schrift als mondeling;
– Je kunt goed processen doorzien en heldere voorstellen doen ter verbetering. Daarin ben je initiatiefrijk en kun je verbinding zoeken met collega’s.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie [of ander aantal] kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. [bij Europese Aanbestedingen: Er wordt een opschortende termijn van 10 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.]

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.