Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 7 maanden geleden
2023-10-29

Organisatie
Midden-Delfland is niet zomaar ‘een gemeente’. Het grijze pak past ons niet. We hebben oog voor onze inwoners, het landschap, de karakteristieke dorpen en elkaar.

We zijn geïnteresseerd in jou
Bij ons werken mensen met idealen, goede ideeën, empathie, kennis en kunde. Inwoners en medewerkers voelen zich begrepen, geholpen, betrokken en thuis. We zijn benaderbaar, tonen oprechte belangstelling en luisteren écht. Naar elkaars verhalen, wensen en vragen. We kijken naar het geheel en zoeken naar een passend antwoord. Ook als we daarvoor van de gebaande paden moeten wijken.

Als medewerker ben je verbonden aan het team Openbare Orde en Veiligheid. De sfeer is prettig en betrokken, we gaan informeel met elkaar om.

Opdracht
Samen met collega’s binnen en buiten het taakveld APV en bijzondere wetten ga je uitvoering geven aan aanvragen en initiatieven uit de samenleving. Het accent ligt op de afgifte van alle voorkomende vergunningen uit de APV, Alcoholwet en de Bijzondere wetten:

•    Je beoordeelt aanvragen op volledigheid en onder welke voorwaarden de vergunningen en ontheffingen verleend kunnen worden;
•    Je verzorgt intakegesprekken met aanvragers en bent het aanspreekpunt voor organisaties namens de gemeente;
•    Je hebt afstemming met politie, brandweer, collega’s en andere betrokkenen en verwerkt adviezen in de vergunningverlening;
•    Je vertegenwoordigt de gemeente bij de behandeling van bezwaar- en beroepschriften;
•    Je werkt aan de procesverbetering en -ontwikkeling binnen het taakveld van de APV en Bijzondere wetten;
•    Je fungeert als volwaardig sparringpartner, klankbord en coach voor de directe (en minder ervaren collega’s);
•    Overige voorkomende werkzaamheden. 

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding Rechten op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar binnen het domein van de APV (handhaving, wijzigen van APV, verstrekken vergunningen) binnen een gemeentelijke instelling;
3. Aantoonbare werkervaring met kwaliteitszorg en doen van verbetervoorstellen;
4. Uiterlijk beschikbaar per 13 november 2023, voor 24 tot 30 uur per week;
5. Maximaal uurtarief van €95,- exclusief btw en inclusief Fee Flextender en reiskosten woon- en werkverkeer;

Gunningscriteria (weging)
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als juridisch medewerker APV binnen een gemeentelijke instelling; (30 punten)
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het toetsen aan relevante wet en regelgeving en bewaking van beslistermijnen (25 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het begeleiden en coachen van junior medewerkers binnen het vakgebied (15 punten):
9. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het opstellen van besluiten en collegeadviezen, advisering B&W (20 punten);
10. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het verkrijgen van de benodigde adviezen doormiddel van het afstemmen met betrokkenen partijen (zoals brandweer en politie) (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
–      Betrokken;
–      Besluitvaardig;
–      Durf;
–      Flexibel;
–      Gedreven;
–      Energiek.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde gunningscriteria.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 8. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 tot 30 uur uur, 3 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.