Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-06

Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de misse waar wij voor gaan!

Afdeling
De afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (VVH) heeft als missie: _De afdeling VVH werkt dienstverlenend, omgevingsbewust en professioneel vanuit een regisseursrol met betrekking tot vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van wet- en regelgeving voor bouw, milieu, APV en bijzondere wetten._

De afdeling bestaat uit twee teams: Openbare Orde en Veiligheid (OOV)  en Vergunningen toezicht en handhaving (VTH). Het team VTH bestaat uit drie clusters: Vergunningen, Bouwtoezicht & Constructie en Juridische Zaken & Beleid. De onderhavige functie valt onder het cluster Vergunningen.

Opdracht
Je bent onder andere verantwoordelijk voor:

•     fungeren als casemanager voor aanvragers van vergunningen;
•     Het beoordelen van complexe en zeer complexe aanvragen. Het gaat hoofdzakelijk om de Algemene plaatselijke verordening (zoals evenementenvergunningen) en Bijzondere Wetten (zoals de Wet Bibob, Alcoholwet, Zondagswet en de Wet op de Kansspelen);
•     Het voeren van een intakegesprek met de aanvrager en het adviseren van de aanvrager in het proces van vergunningverlening;
•     Overleggen voeren met en inwinnen van adviezen bij de VRH, ODH, politie of andere adviseurs;
•     Beoordelen of aanvragen volledig zijn en onder welke voorwaarden de vergunningen of ontheffingen verleend kunnen worden;
•     Opstellen van een vergunning of ontheffing;
•     Gemotiveerd afwijzen van een verzoek en het verzorgen van de volledige administratieve afwikkeling;
•     Het behandelen van informatieverzoeken en vragen van burgers over het verlenen van vergunningen;
•     Bijdrage leveren aan verbetering van de kwaliteit van werkwijzen en producten van het team op het gebied van vergunningverlening APV en bijzondere wetten;
•     Opstellen dan wel input leveren voor beleid binnen genoemde taakvelden.

Vereisten / knock-out criteria
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden niet 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever. (Dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende partij.)
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als juridisch medewerker apv en bijzondere wetten 
3. Maximum uurtarief van € 95,- incl. reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender / excl. BTW.

Gunningscriteria te boordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding (25 punten).
5. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met de Awb, de Apv en Bijzondere Wetten en de wet Bibob (55 punten)
6. Aantoonbare werkervaring binnen een gemeente (20 punten).

Competenties

– Oplossingsgericht;
– Zelfstandig;
– Organiserend vermogen;
– Bewust risico gestuurd werken;
– Omgevingsbewust;
– Politiek sensitief;
– Daadkrachtig;
– Flexibel;
– Onder druk kunnen presteren;
– Teamplayer.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet. Referenties zijn voor ons belangrijk.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Schaal
Deze opdracht is ingedeeld in Schaal 9. 

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.