Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 5 maanden geleden
2023-12-11

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht:
Jouw werkzaamheden liggen binnen het cluster Juridisch. Het cluster Juridisch bestaat uit juristen die adviseren over generieke, complexe en specialistische juridische vraagstukken (o.a. over mandaat, regelgeving, staatssteun, privacy, inkoop  en de Wet open overheid). Daarnaast is de secretariaatsfunctie van de Awb-adviescommissie ondergebracht bij het cluster Juridisch.

Wat ga je doen?
– het ondersteunen van de secretaris van de Awb-commissie bij de behandeling van bezwaren en klachten.

Awb-adviescommissie
De onafhankelijke Awb-Adviescommissie van PS en GS adviseert het bestuursorgaan over ingekomen bezwaarschriften, maar ook over administratieve beroepschriften en klachten. Voorwaarde voor klachten die de commissie behandelt, is dat ze gaan over de wijze waarop Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten, de Commissaris van de Koning en/of ambtenaren zich hebben gedragen.

Taken:
In afstemming en opdracht van de Awb-secretaris

  • vragen beantwoorden bij ontvangst en verdere afhandeling van bezwaar, klacht of administratief beroep;
  • uitgaande brieven en e-malberichten en overige correspondentie verzorgen.
  • het plannen en roosteren van de hoorzittingsdagen van de Awb-commissie;
  • de agenda opstellen voor de hoorzittingsdagen
  • uitvoeren van overige administratieve taken en termijnbewaking.

Zo nodig:
– het ondersteunen bij het organiseren van kennisevenementen voor de leden van de bezwaarschriftencommissie;
-in samenwerking met het team subsidies verzorg je kennisgevingen van subsidiebeschikkingen en subsidieregelingen met staatssteunaspecten bij het ministerie van Binnenlandse Zaken in een systeem;
-ook verzorg je de jaarrapportage van staatsteunkennisgevingen aan het ministerie van BZK;
-daarnaast verzorg je de publicatie van nieuw vastgestelde provinciale regelgeving in het Provinciaal blad op www.overheid.nl. Daarbij werk je samen met de juristen van het cluster Juridisch.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau 4;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als juridisch ondersteuner;
3. Aantoonbare werkervaring met juridische administratie / opstellen van juridische adviezen / begeleiden van hoorzittingen (maak dit duidelijk aantoonbaar in het cv);

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau 4 in de richting van juridisch /administratief medewerker (20 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als juridisch ondersteuner (30 punten);
6. Aantoonbare kennis van wet- en regelgeving op het gebied van Algemene Wet Bestuursrecht (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het werken in een zaaksysteem (10 punten);
8. Een uurtarief maximaal € 55,- per uur exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk verkeer (15 pt).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Een flexibele, kritische en dienstverlenende houding;
– Een grote resultaatgerichtheid;
– Goed plannen en organiseren, prioriteren geven, het overzicht bewaren en stressbestendig zijn.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 7.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 14 december 2023 van 11:10 uur tot 14:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 13 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 8 december 2023, 09:00. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 8 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 12 december 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Publicatie:

Betreffende termijnbepaling uitzetten opdracht/Doorlooptijd opdracht
 Uitvragen worden in principe met een reactietermijn van 10 kalenderdagen uitgezet. Bij specialistische functies, oftewel non-generieke functies, die onder normale marktomstandigheden worden uitgezet, zal er dientengevolge gekozen worden voor een reactietermijn van 10 kalenderdagen. Bij generieke functies of een non-generieke functies die onder afwijkende marktomstandigheden worden uitgezet of waarvan de opdrachtwaarde onder de Europese aanbestedingsdrempel blijft, kan er gekozen worden voor een kortere reactietermijn.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.