Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-13

Organisatie
Midden-Delfland is niet zomaar ‘een gemeente’. Het grijze pak past ons niet. We hebben oog voor onze inwoners, het landschap, de karakteristieke dorpen en elkaar.

We zijn geïnteresseerd in jou
Bij ons werken mensen met idealen, goede ideeën, empathie, kennis en kunde. Inwoners en medewerkers voelen zich begrepen, geholpen, betrokken en thuis. We zijn benaderbaar, tonen oprechte belangstelling en luisteren écht. Naar elkaars verhalen, wensen en vragen. We kijken naar het geheel en zoeken naar een passend antwoord. Ook als we daarvoor van de gebaande paden moeten wijken.

Als jurist ben je verbonden aan het team juridische zaken. De sfeer is prettig en betrokken, we gaan informeel met elkaar om.

Opdracht
Als senior jurist verwerk je bezwaar en beroepsprocedures en je bewaakt de voortgang hiervan. Waar nodig raadpleeg je externe bronnen om bezwaar – en beroepszaken in behandeling te kunnen nemen. Je hebt persoonlijk contact met burgers, onafhankelijke bezwaarschriftencommissie, advocaten en rechtbank. Vanwege een substantiële groei in het aantal bezwaarschriften hebben we iemand nodig die ons kan helpen bij het afhandelen van deze “bulk”. Ook ben je intern en extern het aanspreekpunt voor ingediende klaagschriften en functioneer je als Woo coördinator.  Daarnaast ben je het aanspreekpunt voor de junior collega’s.

Tevens lopen er een aantal losse projecten, waaronder de actualisatie van het ligplaatsenbeleid, de implementatie van een nieuwe verordening voor de bezwaarschriftencommissie en handhavingsbeleid.

Kortom, je bent op zoek naar een afwisselende opdracht. Geen dag is hetzelfde en dat maakt deze opdracht zo interessant! 

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 90,00 inclusief reiskosten woon-werk (en fee Flextender);
2. Minimaal een afgeronde wo bachelor opleiding op het gebied van rechten;
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met de afhandeling van Woo verzoeken;
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als handhavingsjurist;
5. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van beleid in de rol van juridisch beleidsadviseur;

Gunningscriteria (weging)
6. Aantoonbare werkervaring als lid van een bezwaarschriftencommissie (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met zaaksysteem, SquitXO, Case en Verseon (benoem deze systemen duidelijk in het cv) (10 punten);
8. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met de afhandeling van Woo verzoeken (30 punten);
9. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met de afhandeling van bezwaarschriften op het gebied van het omgevingsrecht, urgentieverklaringen en APV gerelateerde zaken inclusief het ambtelijk horen (benoemd dit duidelijk in het cv) (15 punten);
10. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het opstellen van beleid in de rol van juridisch beleidsadviseur (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
-Teamplayer;
-Communicatief vaardig;
-Pragmatisch;
-Flexibele duizendpoot.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde gunningscriteria.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10-10a. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 uur, 6 maanden, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.