Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-22

Organisatie
Leidschendam-Voorburg is een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. We werken met zo’n 680 mensen aan de gezamenlijke ambitie om ons te ontwikkelen naar een wendbare en sensitieve organisatie. We stellen onze inwoners en maatschappelijke opgaven centraal en zijn een zelfbewuste samenwerkingspartner voor de lokale en regionale partners. We doen dat door verbinding te maken, vertrouwen te geven en verantwoordelijkheid te nemen.

De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. We werken informatiegestuurd, klantgericht en er is veel ruimte voor initiatief. We bieden onze medewerkers de faciliteiten om hybride te werken. Dit maakt het mogelijk om te werken waar en wanneer dat het beste past bij het type werk dat we doen.

Afdeling
Werken voor de afdeling Veiligheid, Toezicht en Handhaving (VTH), betekent dat je bijdraagt aan het in stand houden en verbeteren van de sociale en fysieke leefbaarheid van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Ons doel is om de burgers zich veilig te laten voelen. Dat realiseren wij door ons bezig te houden met taken als toezicht, handhaving, veiligheid en crisisbeheersing. Jij kan daar als jurist deel van uit maken.

Opdracht
Je levert als jurist APV, bijzondere wetten en kinderopvang een bijdrage aan een veilige en leefbare gemeente. Hierin werk je samen met toezichthouders en vergunningsverleners binnen het domein Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Vanuit huis of kantoor verricht je diverse juridische werkzaamheden op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid, lokale verordeningen, enkele bijzondere wetten (zoals de Alcoholwet) en de Wet kinderopvang. Je verzorgt vooraanschrijvingen, behandelt zienswijzen, stelt handhavingsbeschikkingen op en behandelt bezwaar- en beroepschriften. Ook ben je secretaris van de weekmarkt. Voor wat betreft de kinderopvang zorg je er aanvullend ook voor dat alle inschrijvingen en mutaties van kinderopvanginstellingen tijdig verwerkt worden in het Landelijk Register Kinderopvang. Je hebt hiervoor contact met de GGD en schrijft zelfstandig besluiten. Je houdt de ontwikkelingen binnen je vakgebied goed in de gaten, informeert collega’s hierover en doet verbetervoorstellen. Het zwaartepunt in deze functie ligt op de werkzaamheden op het gebied van de APV, bijzondere wetten en kinderopvang. Als je ook ervaring hebt als handhavingsjurist (omgevingsrecht), dan is dat een pré.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde juridische opleiding op hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als jurist/ juridisch adviseur binnen het ruimtelijk of sociaal domein;
3. Aantoonbare kennis van de geldende wet- en regelgeving (APV, bijzondere wetten, Wet kinderopvang)benoem duidelijk waar dit is opgedaan;
4. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen als jurist/ juridisch adviseur binnen het ruimtelijk of sociaal domein van een gemeentelijke organisatie (20 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als jurist/ juridisch adviseur binnen het ruimtelijk of sociaal domein (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het verzorgen van vooraanschrijvingen, het opstellen van handhavingsbeschikkingen en het behandelen en voeren van bezwaar- en beroepschriften benoem dit in het cv (25 punten);
8. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als handhavingsjurist (15 punten);
9. beschikbaar per 5 februari 2024 voor 32 tot 36 uur per week (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Oordeelsvorming: Weegt gegevens en mogelijke handelwijzen in het licht van relevante criteria tegen elkaar af om tot realistische beoordelingen te komen;
  • Verantwoordelijk: Komt gemaakte afspraken na en accepteert de gevolgen die voorvloeien uit het eigen handelen;
  • Analytisch vermogen: Signaleert problemen; herkent belangrijke informatie; legt verbanden tussen gegevens. Spoort mogelijke oorzaken van problemen op; zoekt terzake doende gegevens;
  • Klantgericht: Weet wensen of behoeften van klanten of gebruikers te onderzoeken en hiernaar te handelen. Speelt in op de doelstellingen van doelgroepen en opdrachtgevers voor de langere termijn;
  • Kwaliteitsgericht: Is zich ervan bewust dat het te leveren product moet voldoen aan gestelde eisen, normen en prioriteiten en handelt hiernaar. Legt verantwoording af voor het gerealiseerde kwaliteitsniveau. Streeft naar continue kwaliteitsverbetering.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op knock-outcriteria 
Flextender beoordeelt de CV’s op de knock-outcriteria die in de marktplaats uitvraag worden omgeschreven. Kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

Stap 2: Selectie CV’s 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de knockout criteria in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria uit de marktplaats uitvraag. De (maximaal) tien kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde gunningscriteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
Leidschendam-Voorburg beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De (minimaal 2) kandidaten die op basis van deze criteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt nader getoetst in hoeverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de competenties uit de marktplaats uitvraag. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaats uitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Leidschendam-Voorburg behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. 

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 36 uur uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.