Job Location
Flevoland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-16

Organisatie
De provincie Flevoland is de jongste en tevens snelst groeiende provincie van Nederland. Waar ooit alleen het water van de Zuiderzee was, is nu de jongste provincie van het land te vinden. Flevoland is de thuishaven voor ruim 400.000 inwoners op een oppervlakte van 2.412 km2 aan land en water. Een gebied waar denken en doen samenkomen in fascinerende projecten en activiteiten. De provincie is een uitdagende en inspirerende werkgever. Een flexibele en slagvaardige organisatie die snel reageert op veranderingen in onze omgeving. We zoeken mensen die deze eigenschappen zelf ook in huis hebben.

Afdeling Infrastructuur
Meer dan 100 medewerkers van de afdeling Infrastructuur houden zich bezig met de realisatie van infrastructurele projecten (Ingenieursbureau) en het beheren & onderhouden van de wegen, vaarwegen, bruggen en sluizen (Bureau Wegen & Vaarwegen). De opdracht zal plaatsvinden voor het Bureau Wegen & Vaarwegen.

Opdracht
Het juridisch team van de afdeling Infrastructuur wordt gevormd door vier juristen. Twee juristen werken specifiek voor het Bureau Wegen en Vaarwegen en twee juristen werken specifiek voor het Ingenieursbureau; daarnaast hebben de juristen controlerende taken, met name op het gebied van inkoop- en aanbesteding door de afdeling Infrastructuur, en adviseren zij gevraagd en ongevraagd het management van de afdeling Infrastructuur.

Je gaat aan de slag als jurist privaatrecht. Hierbij ben je betrokken bij het opstellen van diverse soorten overeenkomsten (ruil-, beheer-, huurovereenkomsten). Verder voer je correspondentie (mondeling en schriftelijk) met diverse overheidspartijen (gemeente, Rijkswaterstaat, Waterschap Zuiderzeeland, Staatbosbeheer) over grondoverdrachten en vestigen van zakelijke rechten.
Complexe dossiers en vraagstukken op het gebied van privaatrecht komen ook bij jou terecht. Hierbij bij jij de spil in het web die tijdig adviseurs betreft om te komen tot een juiste beantwoording. Je draagt hierbij zorg voor de schriftelijke beantwoording van (complexe) juridische vragen, meldingen en klachten van burgers en bedrijven waarbij je gebruik maakt van de inhoudelijke kennis van de thema specifieke adviseurs (verhardingen-, duurzaamheid, verkeersveiligheid-, werktuigbouwkunde- en technische installaties).

Overige werkzaamheden zijn:

 • Uitvoeren van een juridische toets van nota’s besluitvorming;
 • Bijdragen aan de ontwikkeling van de Omgevingsverordening in het kader van de Omgevingswet (denk hierbij aan wijzigen van beleidsregels, aanscherpen van regels, omzetten van ontheffingen naar vergunningen en diverse daaraan gerelateerde zaken);
 • Bijhouden van ontwikkelingen ten aanzien van wet- en regelgeving en welke impact dit heeft voor de afdeling;
 • Advisering van het management.

Benodigd aantal professionals
1.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: in overleg.

Minimumeisen/ knock-outcriteria
1. Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop, telefoon en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking;
2.  Aantoonbare kennis van en werkervaring met het privaatrecht;
3. Beschikbaar voor 36 uur per week;
4. Uurtarief maximaal € 120,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender;
5. In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk).

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
6. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar bij een ‘’Beheer en Onderhoud’’ afdeling binnen het civiele domein (infrastructuur) (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met juridische advisering binnen het privaatrecht (benoem dit duidelijk in het cv.) (10 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met juridische advisering binnen het aanbestedingsrecht  (benoem dit duidelijk in het cv.) (10 punten);
9.  Een afgeronde opleiding Nederlands Recht (35 punten); 
a. Een afgeronde opleiding Nederlands Recht op HBO bachelor niveau (20 punten);
b. Een afgeronde opleiding Nederlands Recht op WO niveau (35 punten);
c. Geen afgeronde opleiding Nederlands Recht (0 punten);
10. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar bij een (semi-) publieke organisatie (25 punten);
a. Tot 1 jaar aantoonbare werkervaring (0 punten);
b. 1 tot en met 2 jaar aantoonbare werkervaring (10 punten);
c. 3 jaar of meer aantoonbare werkervaring (25 punten);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Uitstekende mondeling en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • Teamspeler;
 • Gestructureerd;
 • Oplossingsgericht;
 • Nauwgezet;
 • Proactief;
 • Betrouwbaar;
 • Resultaatgericht.


Cv-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het cv dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen/ knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. Inschrijvingen met een lager uurtarief krijgen in dat geval de voorkeur boven inschrijvingen met een hoger uurtarief. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). In principe worden de beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de provincie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van zeven dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Overige informatie

 • De provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding;
 • Er wordt voor zakelijke ritten een reiskostenvergoeding gehanteerd. Dienstreizen worden bij voorkeur met het openbaar vervoer gemaakt. De kosten hiervoor kunnen worden gedeclareerd. Is de plaats van bestemming alleen per auto bereikbaar, dan wordt een kilometervergoeding van €0,37 gehanteerd. Is de bestemming wel bereikbaar met openbaar vervoer, maar wordt er toch met de eigen auto gereisd, dan is de kilometervergoeding €0,14. De basis voor de uitbetaling van het aantal kilometers is de snelste reisafstand vanaf je standplaats, gemeten via routenet.nl. Reis je vanaf je huisadres rechtstreeks naar een bestemming en is die afstand korter dan vanaf je standplaats? Dan krijg je een volledige vergoeding op basis van deze kortere afstand. Reis je naar een bestemming waarbij je je standplaats passeert? Dan kun je alleen de afstand vanaf je standplaats naar de bestemming declareren.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
 • De Verwerkersovereenkomst kan onderdeel uitmaken van de opdracht welke is te vinden onder de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Provincie Flevoland

Planning en meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 14 maart 2023. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 15 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De gesprekken bij de provincie zijn gepland op dinsdag 21 maart 2023 tussen 09.00 uur en 13.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk maandag 20 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 17 maart 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36-40 uur, 6 maanden, Flevoland, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.