Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-01-29

Organisatie
De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. We werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, voorzieningen, natuur en recreatie. Het ondernemersklimaat wordt gekenmerkt door innovatieve ondernemers die vooruitlopen op het gebied van warmtetransitie en duurzaamheid. Wonen in Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijk vanwege de goede voorzieningen en de prettige ligging in het groen met uitstekende verbindingen naar Den Haag en Rotterdam.

De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 400 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd en zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken.

Je maakt deel uit van het team Juridische Zaken binnen de afdeling Bedrijfsvoering. De afdeling Bedrijfsvoering zorgt ervoor dat het bestuur, management en medewerkers van gemeentelijke organisatie goed worden ondersteund en geadviseerd op het gebied van Financiën, Control, Inkoop, Juridische Zaken en Personeel & Organisatie.

Het team Juridische zaken heeft als core business het leveren van juridische adviezen en de behandeling van algemeen juridische- en bestuurlijke aangelegenheden.

Het team bestaat uit twee gedreven juristen die met elkaar en de afdelingen samenwerken en ook binnen de regio een rol hebben als het om regionale projecten gaat. Ook de klachtencoördinator/mediator maakt deel uit van dit team.

Opdracht
In deze functie behandel je aansprakelijkstellingen, ingebrekestellingen en Woo-verzoeken. Daarnaast beantwoord je juridische vragen van collega’s. De juridische vragen betreffen met name subsidierecht, aanbestedingsrecht en vragen over mandatering. Ook privaatrechtelijke vragen komen voor. Je bent een sparringspartner voor je collega’s.

Jij bent dus een collega die het heerlijk vindt om te schakelen tussen verschillende dossiers en een vraagbaak te zijn voor collega’s. Schuiven in je agenda vanwege een spoedvraag of spoedoverleg, vind jij geen probleem!

Mochten opdrachtgever en opdrachtnemer beiden tevreden over de inhuurperiode, dan is er mogelijk een kans dat de opdrachtnemer in vaste dienst kan komen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi)’;
2. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;  

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding in de richting van Nederlands Recht (15 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als behandelaar van Wob/Woo-verzoeken (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring als jurist bij een decentrale overheidsorganisatie (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten);
7. Aantoonbare kennis en werkervaring met subsidierecht (15 punten);
8. Aantoonbare kennis en werkervaring met mandatering/delegatie (10 punten);
9. Aantoonbare kennis en werkervaring met aanbestedingsrecht (15 punten).
10. Gesprek in tweede beoordelingsfase (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet. Wordt aan het betreffende gunningscriterium voldaan dan wordt in de eerste beoordelingsfase het bijbehorende puntenaantal geheel toegekend. De kandidaten worden vervolgens aan de hand van de scores die op de gunningscriteria zijn behaald gerangschikt. De tien kandidaten met de hoogste score op de gunningscriteria gaan door naar de tweede beoordelingsfase. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend om door te gaan naar de tweede beoordelingsfase. De eerste beoordelingsfase wordt door Flextender uitgevoerd.

In de tweede beoordelingsfase worden de cv’s van de betreffende tien kandidaten met elkaar vergeleken op basis van de gunningscriteria door de opdrachtgever. De kandidaten die in deze vergelijking als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de hierna te noemen competenties:

  • Je bent communicatief sterk en sociaal vaardig;
  • Je beschikt over goede adviesvaardigheden;
  • Je hebt een vlotte pen en schrijft foutloos Nederlands;
  • Je kunt mensen enthousiasmeren en weet de juridische werkelijkheid ook aan niet-juristen uit te leggen. Je kunt overtuigen in de juridische risico’s maar kijkt tegelijkertijd ook naar oplossingen die wel passen.
  • Je beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
  • Je bent flexibel om ook taken of onderwerpen op te pakken waar je niet direct in thuis bent.

Functieschaal:
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.