Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 4 maanden geleden
2023-11-26

De Gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft hiernaast ook een procedure voor vaste invulling van deze vacature lopen. 
Pijnacker-Nootdorp behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. 

Organisatie
De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. We werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, voorzieningen, natuur en recreatie. Het ondernemersklimaat wordt gekenmerkt door innovatieve ondernemers die vooruitlopen op het gebied van warmtetransitie en duurzaamheid. Wonen in Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijk vanwege de goede voorzieningen en de prettige ligging in het groen met uitstekende verbindingen naar Den Haag en Rotterdam.

De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 400 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd en zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken.

De afdeling Sociaal Domein bestaat uit de afdeling Participatie en de afdeling Maatschappelijke ondersteuning.  Onder het team Participatie valt het  Jongerenteam Opleiding en Werk, en het team Werk & Inkomen waar jij als klantmanager deel van uitmaakt.

Opdracht
– Je beoordeelt bijstandsaanvragen en voert intakegesprekken met de cliënt. Je hebt daarbij oog voor de participatiemogelijkheden van de cliënt en probeert deze conform de regelgeving zo goed mogelijk te adviseren;
– Je regelt voor de client (statushouder) een voorschot, bijzondere bijstand voor inrichtingskosten en het ontzorgen tijdens de eerste periode;
– Je legt en onderhoudt contact met de ketenpartners en hebt een proactieve rol in het uitvoeren van je werkzaamheden;
– Je beheert zelfstandig een caseload en bent daarin verantwoordelijk voor de uitvoering van alle voorkomende zaken, dit betekent ook dat je periodieke en incidentele heronderzoeken uitvoert;
– Je werkt actief samen met klantmanager Inburgering & Werk;
– Je werkt aan het voorkomen en aanpakken van fraude door de rechtmatigheid van verstrekte of te verstrekken uitkeringen te beoordelen;
– Je signaleert belemmeringen of ondersteuningsvragen op andere gebieden in het sociaal domein en bent intermediair naar andere hulpverlenende instellingen indien financiële, sociale en/of psychische problemen van de cliënt daartoe aanleiding geven.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
2. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als klantmanager inkomen op het gebied van statushouders;
4. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met Civision;

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als allround inkomensconsulent op het gebied van statushouders binnen een gemeente (35 punten);
6. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau richting klantmanager inkomen/SJD (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het voeren brede intakegesprekken binnen het sociaal domein (15 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met behandelen van aanvragen levensonderhoud en aanvragen bijzondere bijstand (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet.

Competenties:
Plannen en Organiseren;
Klantgericht;
Resultaatgericht;
Goed kunnen samenwerken;
Schriftelijke vaardigheid;
Vakgericht.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.