Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-22

Organisatie
Gemeente De Ronde Venen
Tussen Amsterdam en Utrecht ligt de gemeente De Ronde Venen in een groen en waterrijk gebied. De gemeente telt zo’n 45.000 inwoners en bestaat uit 8 dorpskernen. Het is een aantrekkelijke woongemeente in Het Groene Hart, met goede voorzieningen voor sport en recreatie. Het gemeentehuis staat in Mijdrecht.

Afdeling Sociaal Domein
De afdeling Sociaal Domein werkt samen met haar partners aan de missie dat onze inwoners meedoen, zich veilig en prettig voelen in hun buurt en huis, actief zijn en gezond leven, voor zichzelf zorgen, verantwoordelijk zijn voor hun eigen geluk en welzijn en omkijken naar anderen. Zij zorgt voor de sociale kant van het gemeentelijke beleid: zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding, inburgering en sociale activering, zodat elke inwoner zoveel mogelijk op eigen kracht kan bijdragen aan de participatiesamenleving. De afdeling levert producten op het gebied van de jeugdwet, de wet maatschappelijke ondersteuning en de participatiewet.

Opdracht
Als Klantmanager Werk ben je verantwoordelijk voor alle werkzaamheden rondom de begeleiding van inwoners naar de arbeidsmarkt. Je begeleidt inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en kijkt welke mogelijkheden er voor participatie zijn (werk/vrijwilligerswerk). Je stelt een plan van aanpak op en zet passende re-integratie instrumenten in. Je voert de regie over het traject en werkt daarbij nauw samen met accountmanagers en trainers.

Je geeft voorlichting over wet- en regelgeving en verwijst door naar hulpverlenende instanties. Je regelt zelfstandig de planning en afwerking van gesprekken, (her)onderzoeken, aanvragen en bewaakt de termijnen. Je werkt samen met andere professionals zoals maatschappelijk werk, Wmo, leerplicht en jeugd. Je stelt rapportages en beschikkingen op. Je verwerkt je afspraken en gespreksverslagen in het cliëntvolgsysteem Civision Wiz.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als klantmanager werk/re-integratieconsulent met kandidaten met een zeer lange afstand tot de arbeidsmarkt (zorgklanten/anders gemotiveerden/klanten met psychische problemen) (benoem dit duidelijk in het cv.);
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als klantmanager werk/re-integratieconsulent met statushouders (benoem dit duidelijk in het cv.) in de afgelopen 5 jaar;
3. Uiterlijk beschikbaar per 13 maart 2023 voor minimaal 32 uur per week;
4. Een afgeronde opleiding op hbo niveau in de richting van Jobcoach of soortgelijk;

Gunningscriteria
5. Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring als klantmanager werk/re-integratieconsulent met kandidaten met een zeer lange afstand tot de arbeidsmarkt in de afgelopen 10 jaar (benoem dit duidelijk in het cv.) (50 punten);
6. Aantoonbare kennis van de relevante wet- en regelgeving op het gebied van de participatiewet (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met Civision Wiz (10 punten);
8. Een maximum uurtarief van € 80,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (20 punten);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 27 februari 2023 tussen 12.00 uur en 16.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 24 februari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 22 februari 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 22 februari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 23 februari 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 - 36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.