Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-01-18

Organisatie
Uitvoeringsorganisatie BBS (de gemeenschappelijke regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn, Bunschoten en Soest) verzorgt de taken rondom Werk en Inkomen (Participatiewet), Uitkeringsadministratie en Zorgadministratie (Wmo en Jeugdwet) van de drie deelnemende gemeenten, Baarn, Bunschoten en Soest.
Daarnaast is BBS werkgever van de collega’s die werken in de lokale en sociale teams, die ondersteuning leveren dicht bij de inwoners van de drie gemeenten.

Onze kernwaarden zijn:

 • Denken in mogelijkheden,
 • Klantgerichtheid: de klant staat centraal,
 • Professionaliteit,
 • Efficiënt werken en
 • Gericht op Samenwerking.

Opdracht

 • Intakegesprek voeren met nieuwe klanten in samenwerking met de klantmanager Inkomen;
 • Je begeleidt, motiveert en stimuleert uitkeringsgerechtigden in hun traject gericht op arbeidsmarkttoeleiding en/of participatie; 
 • Je inventariseert, analyseert en maakt een op maat gesneden plan ter begeleiding van de uitkeringsgerechtigde; 
 • Je legt maatregelen op in het kader van de afstemmingsverordening en maakt de rapportages en beschikkingen. 
 • Met collega’s sparren over aanpak van begeleiding;
 • In projecten meedenken over optimale werkprocessen en -afspraken;
 • Met partijen, zoals het lokaal teams en Vluchtelingenwerk samenwerken aan een integrale aanpak;
 • Rapportages en beschikkingen maken in ons klantenvolgsysteem Suite

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar op het gebeid van de Participatiewet;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar als klantmanager werk bij een overheidsorganisatie (30 punten);
3. Aantoonbare werkervaring met het begeleiden, motiveren en stimuleren van uitkeringsgerechtigden (benoem hiervan een duidelijk voorbeeld in het cv) (20 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met Suite (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het voeren van intakegesprekken (10 punten);
6. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van SJD, MWD of Social Work (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
–      kwaliteitsgericht
–      klantgericht
–      goede mondelinge- en schriftelijke communicatie

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
2.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen:  in overleg, ma – di – wo – do – vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever worden vrijdag 20 januari 2023 gepland. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 19 januari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 17 januari 2023, 12:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 18 januari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 19 januari 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 36 uur uur, 5 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.