Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-19

Wie zijn wij?
Rijnvicus is het sociaal ontwikkelbedrijf van de gemeente Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop. Wij bieden wegen naar werk voor mensen voor wie de arbeidsmarkt (nog) niet gemakkelijk te bereiken is. Onze kracht is het begeleiden naar werk door werk. Omdat we erin geloven dat je kennis en ervaring het beste leert, door het te doen.

Binnen het leerwerkbedrijf zijn ruim 500 medewerkers aan de slag in een aangepaste werkomgeving. Daarnaast begeleiden we ieder jaar honderden werkzoekenden naar een passende baan o.a. in onze mooie leerwerkomgeving waar we mensen opleiden naar betaalde banen in bijvoorbeeld horeca, groen, logistiek, metatechniek en schoonmaak. We werken hiervoor nauw samen met werkgevers, onderwijs en zusterbedrijven in de regio. Het ontwikkelen van de mensen doen we door middel van leerwerklijnen binnen en buiten de organisatie.

De komende jaren gaan we de leerwerklijnen verder uitbreiden, want we willen doorlopend blijven inspelen op vraag vanuit de arbeidsmarkt. Op die manier kunnen we onze mensen de beste baankansen blijven bieden. Ontwikkelen is onze core-business. Het ontwikkelen van mensen, het ontwikkelen van (nieuwe) werksoorten en het ontwikkelen van ons aanbod in productie en dienstverlening. Als je bij ons wilt werken, moet ontwikkelen je belangrijkste drijfveer zijn.

Opdracht
Je bent werkzaam bij Rijnvicus in het team Werk als klantregisseur Werk. Het team is verantwoordelijk voor de re-integratie van kandidaten uit de diverse doelgroepen van de Participatiewet waarvan we verwachten dat zij binnen 6 maanden naar werk kunnen worden begeleid. De klantregisseurs Werk werken nauw samen met de werkgeversadviseurs die ook onderdeel van het team Werk zijn.  

Regie op het proces van ontwikkeling van medewerkers en kandidaten is de meest belangrijke taak van Rijnvicus. Iedere kandidaat heeft gedurende dit proces één aanspreekpunt en dat is de klantregisseur. Het team Werk treedt hierbij op als eerste aanspreekpunt voor zowel de kandidaten als de werkgever. Ook na uitstroom vindt er, afhankelijk van de doelgroep, nog begeleiding plaats vanuit het Team Werk. Dit om ervoor te zorgen dat de plaatsing duurzaam blijft.

Door middel van een methodische aanpak begeleid je een kandidaat op de klantroute van A tot Z naar de arbeidsmarkt en je hebt hier ook de volledige regie over. Na een participatie-intake die je gezamenlijk doet met de inkomensspecialist van het Serviceplein van de gemeente Alphen aan den Rijn, meld je de kandidaat aan bij Opstap, voor een verdiepende diagnose. Je stelt met de kandidaat het trajectplan op. Door middel van verschillende instrumenten die zowel binnen Rijnvicus als buiten beschikbaar zijn zet je je volledig in om het doel van een betaalde baan te behalen. Je stemt af met o.a. de praktijkopleiders en de werkleiders van de Leerwerktrajecten, de werkgeversadviseurs van het WSP en andere professionals die nodig zijn op de route die de kandidaat doorloopt.

Je bent eindverantwoordelijk voor het resultaat, verbindt en zet partijen in die bijdragen aan dit resultaat. Je controleert en evalueert het verloop van het trajectplan en stuurt bij daar waar nodig. Regie is coördineren, overzicht houden en beslissingen nemen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met arbeidsparticipatie/ re-integratie van kandidaten uit de diverse doelgroepen van de Participatiewet;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als consulent werk/doelmatigheid bij een gemeentelijke instelling;
3. Maximaal uurtarief van €70,- exclusief BTW inclusief Reiskosten woon- en werkverkeer;
4. Kandidaat is beschikbaar per 27 maart 2023 voor 36 uur per week;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als consulent werk/doelmatigheid voor de doelgroep Participatiewet bij een gemeentelijke instelling (30 punten);
6. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met Suite (25 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de functie van Jobhunter (25 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met Werkstap (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties/Profiel

  • Scherp op de relatie (verdiepen in wat ander beweegt, nodig heeft);
  • Scherp op resultaat;
  • Scherp op de zaak (waar gaat het over, wat zijn relevante partijen, processen en systemen);
  • Communicatief (zowel mondeling als schriftelijk);
  • Eigenaarschap;
  •  

 

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Functieschaal 9 en betreft de HR21-functie medewerker beleidsuitvoering II.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.  

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 21 maart 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 20 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 17 maart 2023, 09:00. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 17 maart 2023gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 20 maart 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Tot en met 31 december 2023, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.