Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 12 maanden geleden
2023-07-02

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht
Als kostendeskundige ben je verantwoordelijk voor de ramingen en budgetbepalingen van de projecten en programma’s van de teams wegen en OV. Daarnaast help je bij het toetsen van aanbiedingen door derden op kwaliteit en prijs, maar ook in relatie tot het beschikbare budget. De infrastructurele projecten waar jij je op richt kunnen omvangrijk, multidisciplinair en beeldbepalend zijn. Verder zal je ook werken aan kleinere projecten die meer gebaat zijn bij passend advies en invulling van ramingen passend bij de omvang van het project. Vanuit alle afzonderlijke disciplines maak jij de vertaalslag naar een integrale raming. Je durft de projecten te confronteren met de knelpunten die je signaleert, daagt ze uit om samen met je buiten de kaders te denken en op systematische wijze het project tot een goed en tijdig einde te brengen. Zo ben je in staat om samen met het projectteam duidelijke en betrouwbare ramingen op te stellen vanaf de studiefase tot en met de uitvoeringsfase. Je wisselt makkelijk tussen operationele, tactische en strategische elementen en vindt het leuk om al deze aspecten zelf op te pakken. Kenwoorden voor je functie zijn: professioneel, voorspelbaar, betrouwbaar, proactief, onafhankelijk en kritisch.

Je bent een kritisch en onafhankelijk sparringpartner voor de projectmanager of projectleider, de manager projectbeheerser en de andere IPM rolhouders als het gaat om bewaking en sturing op de raming. Je doorziet hoe risicodossiers en planningen aansluiten op je ramingen en kan de raakvlakken samen met je collega’s beheersen.

Je bent o.a. verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden:

 • Adviseren over en monitoren van kostenontwikkelingen van materiaal, materieel en arbeid (alles met oog voor duurzaamheid);
 • Adviseren van projectleiders, projectmanagers en opdrachtgevers bij vraagstukken op gebied van bouw- & investeringskosten en gunning;
 • Het opstellen/ dan wel toetsen van integrale ramingen waarbij je de kennis van het projectteam benut;
 • Proactief ophalen van informatie over de voortgang en actualiseren van de raming;
 • Signaleren van ontwikkelingen die de raming beïnvloeden en delen ontwikkelingen met projectteam;
 • Leveren van gevraagd en ongevraagd advies en voorstellen van praktische oplossingen voor projectbeheersingsvraagstukken;
 • Het collegiaal afstemmen met de specialisten van het team projectbeheersing en mee richting geven bij het verder ontwikkelen van de integrale projectbeheersing en specifiek de kwaliteit van ramingen en budgetten.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als kostendeskundige in interdisciplinaire projecten in vakgebieden infra, GWW en/of civiele en bouwkundige constructies;
3. Aantoonbare werkervaring met second opinions en het toetsen van ramingen van derden;

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring kostendeskundige in interdisciplinaire projecten in vakgebieden infra, GWW en/of civiele en bouwkundige constructies (35 punten)
a. Meer dan 5 jaar aantoonbare werkervaring (35 punten);
b. Tussen 3-5 jaar aantoonbare werkervaring (15 punten);
c. Minder dan 3 jaar aantoonbare werkervaring (0 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het werken in meerdere projectfasen in het opstelling van SSK-ramingen (studiefase, aanbestedingsfase, realisatiefase) (35 punten);
a. Aantoonbare werkervaring met 4 of meer projecten (35 punten);
b. Aantoonbare werkervaring met 1 tot 3 projecten (15 punten);
c. Geen aantoonbare werkervaring (0 punten)
6. Aantoonbare werkervaring met Civieltechnische projecten binnen de publieke sector (30 punten);
a. Meer dan 3 jaar aantoonbare werkervaring (30 punten);
b. Tussen 1 en 3 jaar aantoonbare werkervaring (15 punten)
c. Minder dan 1 jaar aantoonbare werkervaring (0 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

Persoonlijke eigenschappen

 • Pragmatisch en analytisch sterk;
 • Is een professionele gesprekspartner en is vasthoudend bij weerstand;
 • Durft zich onafhankelijk op te stellen binnen het projectteam;
 • Kan schakelen tussen hoofdlijnen en details.

Vaardigheden

 • Heeft lerende en coachende vaardigheden en kan de toon zetten binnen vakgebied, ook richting ingehuurde ingenieursbureaus;
 • Heeft affiniteit met integrale projectbeheersing (GROTIK) en kan wijzigingen in raming ook verbinden aan de andere projectbeheersingsonderdelen;
 • Begrijpt en anticipeert op de dynamiek van een projectorganisatie en kan snel schakelen binnen verschillende projecten en projectomvang.

Kennis

 • Aantoonbare kennis van en ervaring met RAW, UAV, UAV-GC contracten (ervaring met Bouwteams is een pré);
 • Aantoonbare kennis en ervaring met reken- en ramingsprogramma’s en de verschillende ramingsmethodieken (minimaal SSK-ramingssytematiek inclusief LCC);

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 6 juli 2023 van 09:oo tot 13 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op  woensdag 5 juli 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 27 juli 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 28 juli 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 3 juli 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Publicatie:

Betreffende termijnbepaling uitzetten opdracht/Doorlooptijd opdracht
 Uitvragen worden in principe met een reactietermijn van 10 kalenderdagen uitgezet. Bij specialistische functies, oftewel non-generieke functies, die onder normale marktomstandigheden worden uitgezet, zal er dientengevolge gekozen worden voor een reactietermijn van 10 kalenderdagen. Bij generieke functies of een non-generieke functies die onder afwijkende marktomstandigheden worden uitgezet of waarvan de opdrachtwaarde onder de Europese aanbestedingsdrempel blijft, kan er gekozen worden voor een kortere reactietermijn.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 18 tot 24 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.