Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden

Werken bij Leidschendam-Voorburg
Dat betekent, werken voor een sociale en ondernemende gemeente met ongeveer 75.000 inwoners. We werken aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen.

Wij werken informatiegestuurd en zijn toekomstgericht. We stimuleren klantgerichtheid en het nemen van eigen initiatief bij onze medewerkers. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid. Het medewerkersonderzoek 2019-2020 wees uit dat medewerkers het vertrouwen van hun werkgever waarderen en dat het hen zelfstandiger en flexibeler maakt. Deze positieve waardering leverde het keurmerk “Beste werkgever” op.

Afdeling
Binnen de afdeling WIJZ werken wij met diverse teams samen op het gebied van Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg.

Wij verzorgen de complete dienstverlening, in samenwerking met onze partners, binnen het sociaal domein in Leidschendam-Voorburg. Dit doen wij ook op het gebied van werk en inkomen voor de gemeenten Wassenaar en Voorschoten, waarbij wij voor Wassenaar ook de leerplichtwet uitvoeren.

Plezier en hard werken gaan hand in hand binnen WIJZ en hierbij is de klant altijd ons uitgangspunt. Wat heeft iemand of een gezin nodig van ons? Waar kunnen wij ondersteuning bieden en toegevoegde waarde leveren? Samenwerking en team overstijgend verantwoordelijkheid nemen is hierin essentieel.

In de snelheid van alle ontwikkelingen binnen het sociaal domein inspireren we elkaar tot nieuwe ideeën. Van medewerkers vragen wij een open houding, (eigen) verantwoordelijkheid en flexibiliteit. We nodigen elkaar uit om vanuit betrokkenheid, respect en waardering samen te werken. Deze manier van werken draagt bij aan de groei van onze teams en die van jou.

Opdracht
In het kort zien jouw werkzaamheden er als volgt uit:

 • Beschrijven en up to date houden van van werkprocessen en werkinstructies
 • Bijdragen in de vertaling van het vastgestelde beleid en wet- en regelgeving naar werkwijzen en procedures
 • Bijdragen aan de vertaling van processen naar functionaliteit van applicaties
 • Signaleren van knel- en verbeterpunten en aandragen van oplossingen
 • Kwaliteit Inburgering coacht en adviseert inburgeringsconsulenten en de administratie Volgen van relevante ontwikkelingen op het werkterrein en bijdragen aan continue verbetering
 • Afstemming met ketenpartners en het borgen en monitoren van de kwaliteit van het aanbod en de contractafspraken (met bijv. taalaanbieders)
 • Je werkt nauw samen kwaliteitsmedewerkers werk, consulenten inburgering en werk en administratie, beleidsmedewerkers en de regisseur werk/inkomen
 • Je onderhoudt nauwe contacten met afdelingen binnen de gemeente en andere relevante partijen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Een maximaal uurtarief van €85,00 inclusief fee Flextender/reiskosten en exclusief BTW;
3. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad;
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als Kwaliteitsmedewerker Inburgering bij een gemeente;

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 1 jaar aantoonbare kennis van de Participatiewet opgedaan d.m.v. aantoonbare werkervaring en / of een afgeronde opleiding / cursus in de afgelopen 4 jaar) (50 punten);
6. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 2 jaar met kwaliteitstaken binnen de nieuwe wet inburgering (30 punten);
7. Aantoonbare kennis van de participatiewet en wet inburgering, opgedaan door een cursus/opleiding of werkervaring (10 punten).
8. Aantoonbare werkervaring met Suite4Work, DUO Portaal én MS office (duidelijk weergeven in het cv) (10 punten).

Competenties

 • Flexibel;
 • Plannen en organiseren;
 • Oog voor detail;
 • Communicatief vaardig in woord en geschrift.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op knock-outcriteria
Flextender beoordeelt de CV’s op de knock-outcriteria die in de uitvraag worden omschreven. Kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie CV’s
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de knockoutcriteria in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria uit de uitvraag. De (maximaal) tien kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde gunningscriteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
Leidschendam-Voorburg beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De (minimaal 2) kandidaten die op basis van deze criteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt nader getoetst in hoeverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de competenties uit de uitvraag. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de uitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Leidschendam-Voorburg behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

18 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland