Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 12 maanden geleden
2023-07-06

Organisatie
De gemeente Waterland is een (relatief) kleine gemeente. Typerend voor onze organisatie is het ‘ons kent ons’ gevoel en de korte, informele lijnen. Het enige constante is verandering en dat is voor de gemeente Waterland niet anders.

Opdracht
Als Kwaliteitsmedewerker Jeugd/WMO ben je verantwoordelijk voor het borgen van de kwaliteit van de uitvoering van de dienstverlening aan onze inwoners op het gebied van doelmatigheid, rechtmatigheid en efficiënt werken waarbij werken volgens de bedoeling leidend is.

De werkzaamheden bestaan o.a. uit:

  • Als Kwaliteitsmedewerker controleer je of het kwaliteitsbeheersplan van het cluster Jeugd/WMO goed wordt uitgevoerd.
  • Je geeft uitvoering aan het beleid van de gemeente Waterland. Je zorgt voor de het tijdig beschikken van de aanvragen en zorgt dat het 4-ogen principe uitgevoerd wordt.
  • Samen met de collega’s van het cluster Bedrijfsbureau draag je zorg voor het rapporteren van het kwaliteitsonderzoek. Je weet deze te onderbouwen met verbetervoorstellen voor de uitvoering. Je signaleert de tekortkomingen binnen de uitvoering en zorgt voor ondersteuning en coaching om deze op te lossen. Je voert interne controles uit ten behoeve van interne en externe verantwoording.
  • Je bent in staat beleid te vertalen naar processen voor de uitvoering.
  • Het optreden als sparringpartner voor beleid en uitvoering.

Vereisten / knock-out criteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbaar SJK-geregistreerd;
3. Aantoonbare werkervaring met Suite (systeem);
4. BYOD (bring your own device): voor deze opdracht moet de kandidaat gebruik maken van eigen laptop en mobiel;
5. Maximaal uurtarief €90,- exclusief BTW, inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender.

Gunningscriteria (wensen) te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
6. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van SPH (20 punten);
7. Een afgeronde opleiding Integraal kwaliteitsmedewerker Sociaal Domein (20 punten);
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als kwaliteitsmedewerker binnen een gemeente(lijke organisatie) (30 punten);
9. Aantoonbare kennis van kwaliteitsbeheer op het gebied van de wet- en regelgeving Jeugd en WMO (20 punten);
10. Uiterlijk beschikbaar per 12 juli 2023 (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competentie
In Waterland zijn belangrijke competenties: lef, verbinding, vertrouwen, nieuwsgierigheid.
Voor deze functie komen daar nauwkeurig, secuur en objectief bij.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenerbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 11 juli 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 10 juli 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • Voor de uitvoering van de opdracht is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 5 juli 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 6 juli 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 7 juli 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

6 maanden, 8 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.