Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-07

Organisatie
Midden-Delfland is een gemeente met een uniek landschap, een rijke historie en een vitale economie. De organisatie telt ongeveer 160 medewerkers. Die werken bij de afdelingen Bedrijfsvoering, Beheer Openbare Ruimte, Samenleving en Dienstverlening en Landschap, Wonen & Economie. We hebben een informele organisatiecultuur en korte lijnen. De opdracht wordt uitgevoerd binnen de afdeling Samenleving en Dienstverlening, maatschappelijk team

Opdracht
Namens de Gemeente Midden-Delfland voer je de jeugdwet uit. Je werkt nauw samen met je collega’s van het Maatschappelijk team en diversie externe samenwerkingsrelaties ten behoeve van de inwoner. Taken die je uitvoert zijn:

  • Verantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren en monitoren van kwaliteitsmanagement binnen het Maatschappelijk team.
  • Procesoptimalisatie en het realiseren van procedures, handboeken en certificaten.
  • Het optimaliseren van het denken en handelen vanuit kwaliteitsverbetering en standaardisatie bij alle betrokken medewerkers

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor opleiding in de richting van Sociaal Juridische Dienstverlening, Juridisch Kwaliteitsmedewerker Sociale Dienstverlening of Bedrijfskunde;
2. Actuele kennis van de sociale wetgeving en ontwikkelingen op het gebied van Jeugd en leerplicht inclusief kennis van jurisprudentie en rechtmatigheid/doelmatigheid, benoem waar dit is opgedaan;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als Jeugd consulent;
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als kwaliteitsmedewerker Jeugd;

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als kwaliteitsmedewerker Jeugd (40 punten);
6. Aantoontoonbare werkervaring met procesoptimalisatie en het realiseren van procedures, handboeken en certificaten op het gebied van WMO, benoem waar dit is uitgevoerd (35 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met Suite 4 sociale regie (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Daadkrachtig;
– Netwerker;
– Besluitvaardig;
– Gedreven.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde gunningscriteria.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.