Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden

Organisatie
Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Onze organisatie bestaat uit meerdere onderdelen die allen een unieke bijdrage leveren aan onze opgaven en gemeentelijke dienstverlening.

Je zit binnen onze organisatie altijd in een thuisteam met vakcollega’s en een teamleider. Een groot aantal collega’s werkt aan maatschappelijke opgaven in uiteenlopende vakgebieden. Je krijgt bij ons de kans om op basis van je talent ingezet te worden voor die opgaven en deel uit te maken van diverse samengestelde teams.

Wat ga je doen?

 • Samen met je andere collega’s werk je mee aan het op peil houden en brengen van de kwaliteit binnen de uitvoering van de Participatiewet en aanverwante wet- en regelgeving, uitvoeringsbesluiten, ministeriële besluiten, circulaires, landelijk en gemeentelijk beleid. Hierbij gaat de toepassing van de wet hand in hand met de uitvoering van de visie van het Serviceplein en de methoden die wij toepassen, waaronder de Omgekeerde Toets;
 • Je verzorgt de 1:1 toetsing van door de specialisten Inkomen uitgebrachte voorstellen en adviezen aan de daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving, uitvoeringsbesluiten, ministeriële besluiten, circulaires, landelijk en gemeentelijk beleid, jurisprudentie en eigen inzicht (toetsing);
 • Je coacht, op verzoek en volgens opdracht, Inkomensconsulenten op de uitvoering van de Participatiewet volgens de visie van de gemeente;
 • Je verricht steekproefsgewijze (Omgekeerde Toets) kwaliteitscontroles op genomen besluiten en rapporteert daarover;
 • Je bent aanspreekpunt als het gaat om de kwaliteit gerichte uitvoering van de Participatiewet en aanverwante wet- en regelgeving, uitvoeringsbesluiten, ministeriële besluiten, circulaires, landelijk en gemeentelijk beleid; 
 • Nemen van initiatief voor het up to date houden van de kennis van relevante wet- en regelgeving, bv door het organiseren van (in company) trainingen;
 • Monitoren rode lijn van de uitvoering van de wet- en regelgeving en neemt daarbij initiatief richting de Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) om waar nodig aanpassing van beleid in te zetten;
 • Je bent verbindingsofficier richting MO als het gaat om de uitvoering van opgesteld beleid;
 • Signaleren van ontwikkelingen richting JZI en I&A als het gaat om zaken die onder verantwoordelijkheid van hen vallen;
 • Je adviseert vanuit het team Kwaliteit het MT Serviceplein gevraagd en ongevraagd over bovenstaande onderwerpen;
 • Je levert (vanuit de toetsing en coaching) informatie aan teamleider en senioren van team Inkomen over de kwaliteit van het werk ten behoeve van voortgangs-, functionerings- en beoordelingsgesprekken.

Wie zoeken wij?
Kennis en vaardigheden gaan qua belang in deze functie hand in hand. Het gaat in deze functie niet alleen om het ‘wat’, net zo belangrijk is het ‘hoe’. Het is een must om ruime kennis en ervaring te hebben van Participatie Wet en aanverwante regelingen (IOAW, IOAZ en het Bbz 2004). Dit geldt ook voor het gebruik van Suite-WIZ, Suwinet, DIS en algemeen financieel-administratieve procedures en richtlijnen. Ervaring in een soortgelijke functie is een vereiste. De visie van het Serviceplein en daarmee de uitgangspunten van de Omgekeerde Toets onderstreep je en draag je (pro-)actief uit. Je hebt hierin een voorbeeldrol en voelt je mede verantwoordelijk voor de uitvoering van onze visie.  Je bent geïnteresseerd in de ontwikkelingen in het vakgebied en houdt actief je kennis bij. De kennis die jij hebt weet jij op een constructief kritische manier over te dragen naar de collega’s die je toetst of coacht. Communicatieve skills zijn hierbij dus essentieel. Je kunt heel goed zelfstandig werken en weet van aanpakken, maar bent ook een teamplayer. Je maakt deel uit van het team Kwaliteit. Dat betekent; hetzelfde uitdragen en afstemming zoeken met elkaar op hoofdlijnen. Jullie houden elkaar scherp in de rol die het team Kwaliteit heeft in de kwaliteitsbevordering van het Serviceplein.

Gemeente Alphen aan den Rijn zet in 2023 een stage- en traineeprogramma op voor Inkomensconsulenten. Als Kwaliteitsmedewerker ga jij dit programma samen met andere collega’s opzetten. Voor het opzetten van een dergelijk programma zet je je eigen kennis en ervaringen in. Ervaring met het begeleiden van stagiaires en nieuwe collega’s is een must.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring met de uitvoering van de Participatiewet;
2. Afgeronde cursus op het gebied van de Participatiewet;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als Kwaliteitsmedewerker binnen het sociaal domein bij een gemeentelijke organisatie;
4. Kandidaat is beschikbaar per 2 januari 2023.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als Kwaliteitsmedewerker binnen het sociaal domein bij een gemeentelijke organisatie (45 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met voorliggende voorzieningen (recht op WW, ZW etc.) en fraude-alertheid (30 punten);
7. Aantoonbare kennis van het systeem SuiteWIZ (het kunnen raadplegen en aanvragen kunnen afhandelen) (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
 • Zelfstandigheid;
 • Flexibiliteit (aangezien er aan elke aanvraag een wettelijke termijn vastzit die gehaald moet worden);
 • Resultaatgericht;
 • Accuraat;
 • Empathisch vermogen;
 • Samenwerkingsgericht (ook op afstand).

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. HR21 Beleidsuitvoering II.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot 1 juli 2023, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.