Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-04

Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt de gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente.

Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Opdracht
Als kwaliteitsmedewerker val je onder team Proces en Advisering. Het team Proces en Advisering heeft een centrale plek binnen het cluster Dienstverlening en bestaat uit medewerkers die zich bezighouden met kwaliteitsontwikkeling en -verbetering, anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en implementatie van nieuwe processen en/of beleid. Het team is recent gevormd en staat qua samenwerking en ontwikkeling nog in de kinderschoenen. Binnen het team werken kwaliteitsmedewerkers voor team Zorg. 

Team Zorg draagt zorg voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en het Leerlingenvervoer. Inwoners van de gemeente kunnen hier terecht voor informatie, advies en ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Wij werken integraal aan de doelstelling om de inwoner zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren.

Als (tijdelijke) Kwaliteitsmedewerker Wmo draag je zorg voor de inhoudelijke en rechtmatige toetsing van de Wmo-meldingen en -aanvragen. Jij richt je hierbij voornamelijk op de toetsing van nieuwe medewerkers. Verder toets je van alle medewerkers Wmo de afwijzende meldingen en beschikkingen en voer je themacontroles uit om de geleverde kwaliteit te bewaken en waar nodig op te acteren. Daarnaast adviseer en coach je de Wmo consulenten in hun dagelijkse werkzaamheden en houd je je bezig met de inhoudelijke kwaliteitsverbetering van de Wmo uitvoering. Je werkt in een omgeving waarin continu verbeteren een vanzelfsprekendheid is. Je doet dit in nauwe samenwerking met de andere kwaliteitsmedewerker. Je adviseert de teammanager bij verbetertrajecten en je doet voorstellen voor leerinstrumenten.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal €88.15 (schaal 10) inclusief reiskosten woon-werk, fee Flextender en excl. BTW.
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als WMO consulent;
3. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor opleiding in de richting van Sociaal Juridische Dienstverlening, Juridisch Kwaliteitsmedewerker Sociale Dienstverlening of Bedrijfskunde;
4. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met suite 4SD (GWS4ALL);

Gunningscriteria (weging)
5. Aantoonbare kennis van de WMO, WLZ, Jeugd, Participatie en aanverwante regelingen benoem waar dit is opgedaan (15 punten);
6. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als WMO consulent (25 punten);
7. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als Kwaliteitsmedewerker WMO bij een gemeentelijke organisatie (30 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met resultaatgericht indiceren (10 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met Inproces, Corsa en KIC (15 punten);
a. Aantoonbare werkervaring met alle 3 de systemen (15 punten);
b. Aantoonbare werkervaring met 2 van de 3 systemen (10 punten);
c. Aantoonbare werkervaring met 1 van de 3 systemen (5 punten);
d. Aantoonbare werkervaring met geen van de systemen (0 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Je bent “stevig”, stressbestendig, besluitvaardig, klantgericht, samenwerkingsgericht en zelfstandig.
– Je bent flexibel en kan omgaan met veranderingen door politieke druk.
– Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, overtuigingskracht en inlevingsvermogen.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie [of ander aantal] kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

28 tot 32 uur uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.