Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-26

Organisatie
De Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug biedt een vangnet voor de inwoners van de gemeenten De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist die tijdelijk niet of onvoldoende in hun inkomen kunnen voorzien. Wij begeleiden hen zo snel mogelijk naar betaald werk of een andere dagbesteding. Een uitdagende taak. Het succes van onze organisatie hangt af van de resultaten die wij behalen in de uitstroom van cliënten, het beperken van de instroom en de kwaliteit waarmee wij bestaande cliënten begeleiding bieden.

Onze medewerkers maken het verschil. Voor onze cliënten en voor onze organisatie!  De inzet van elke medewerker is van belang. In een uitdagende omgeving zijn zij de  professionals, die samenwerken, elkaar steunen en van elkaar leren. Samen bouwen we zo aan een organisatie waar we trots op kunnen zijn!

Opdracht
Als kwaliteitsmedewerker binnen het Sociaal Domein ben jij een onmisbare schakel. Lag voorheen de scoop meer op het toetsen van de rapportages en beschikkingen van jouw collega’s op het gebied van de Participatiewet, ligt bij deze opdracht vooral het zwaartepunt op procesmatige kant. Je toets, onderhoud en verbeter de werkprocessen en dienstverlening. Je legt dit vast in een stroomdiagram en bent in staat het proces dat nodig is zo op te stellen dat applicatiebeheer aan de hand van jou diagram de applicatie kan inrichten.

Daarnaast ben je een vraagbaak en sparringpartner voor de functioneel coördinatoren van de verschillende teams. Tevens adviseer en ondersteun je de unitmanager vanuit de vakinhoudelijke achtergrond over ontwikkelingen en de consequenties hiervan.

Je bent eerste aanspreekpunt voor klantregisseurs op het gebied van uitvoeringsbeleid, wet- en regelgeving en kwaliteit.

Naast het toetsen fungeer jij ook als coach voor jouw collega’s. Als coach adviseer en begeleid je de klantregisseurs en kunnen collega’s met al hun vragen bij jou terecht! Tot slot ben je in de rol van kwaliteitsmedewerker degene die zorgt voor verbinding tussen de uitvoering en beleid en zijn complexe zaken voor jou geen uitdaging.

Dit is wat je gaat doen:

 • Samen met het team van kwaliteitsmedewerkers zal bepaald worden wat je aandachtsgebieden worden;
 • Beschrijven van werkinstructies en werkprocessen;
 • Toetsen en coachen van de consulenten;
 • Opstellen van formats en andere benodigde documenten;
 • Ondersteunen van de coördinatoren bij projecten;
 • Instrueren nieuwe medewerkers over werkprocessen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als kwaliteitsmedewerker;
3. Aantoonbare werkervaring met- en aantoonbare kennis van de Participatiewet;  
4. Uurtarief van maximaal €85,00 exclusief BTW, inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als kwaliteitsmedewerker binnen de Participatiewet bij een gemeente (45 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het implementeren en optimaliseren van werkprocessen uitvoeringsbeleid, wet- en regelgeving en kwaliteit, licht dit toe doormiddel van een voorbeeld (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met GWS/Suite (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het op inhoud coachen van consulenten in het sociaal domein (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Samenwerken
 • Netwerken
 • Initiatief
 • Proces denken
 • Resultaatgericht

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,75 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland in week 10. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk vrijdag 3 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 22 februari 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 23 februari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt maandag 27 februari 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

2 maanden, 36 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.