Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-03

Organisatie
De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. We werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, voorzieningen, natuur en recreatie. Het ondernemersklimaat wordt gekenmerkt door innovatieve ondernemers die vooruitlopen op het gebied van warmtetransitie en duurzaamheid. Wonen in Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijk vanwege de goede voorzieningen en de prettige ligging in het groen met uitstekende verbindingen naar Den Haag en Rotterdam.

De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 400 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd en zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken.

Opdracht
In deze rol ben je primair verantwoordelijk voor de uitvoering van het uitvoeringsplan ‘aanpak Ondermijning’ in Pijnacker-Nootdorp. Het uitvoeringsplan is recent vastgesteld. De aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit is één van de prioriteiten in het veiligheidsbeleid van de gemeente. Binnen deze integrale aanpak willen we nauw samenwerken met veiligheidspartners zoals de politie en het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC). Het uitvoeringsplan geeft aan wat er nodig is op interne processen, middelen en mensen om de uitvoering in de praktijk zichtbaar te kunnen maken. Ook is bestuurlijke en ambtelijke weerbaarheid binnen dit plan een belangrijk onderdeel. Gaandeweg het proces blijf je met de organisatie en de betrokken stakeholders waaronder de politie in gesprek over wat de logische vervolgstappen zijn die betrekking hebben op de uitvoering.

– Je geeft resultaatgericht uitvoering aan het uitvoeringsplan ondermijning;
– Je vertaalt daarin de bestuurlijke ambitie op ondermijning;
– Je neemt de organisatie mee in de opgave en je creëert draagvlak voor de aanpak van ondermijning binnen en buiten de organisatie en het zit in jouw natuur om informatie te vergaren en te analyseren;
– Je legt verbindingen met externe partners zoals het RIEC en de Politie, haalt het beeld op en creëert draagvlak voor nieuwe vormen van samenwerking. Je bent namens de gemeente aanspreekpunt bij integrale overleggen, ontwikkelt samen met partners interventiestrategieën en je zet deze om in resultaten;
– Je faciliteert en ondersteunt bij het vergroten van het bewustzijn op dit thema, onder andere door het verzorgen van presentaties en groepssessies voor zowel de collega’s, bestuurders en gemeenteraad
– Je gaat een conflict niet uit de weg, kunt goed communiceren en schakelt gemakkelijk tussen verschillende niveaus
– Je adviseert de portefeuillehouder over de aanpak en de te nemen stappen
– Je verzorgt overzichtelijke en realistische ramingen van gelden, capaciteit en looptijden.
– Je rapporteert aan management en bestuur.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 125,00 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender;
2. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
3. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad;
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar op het gebied van ondermijning;
5. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als kwartiermaker ondermijning binnen een gemeente;

Gunningscriteria (weging)
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar op het gebied van openbare orde en veiligheid bij een gemeente of andere overheidsinstelling ((30 punten).
7. Aantoonbare werkervaring in het samenwerken met o.a. Politie en RIEC (20 punten)
8. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar op het gebied van ondermijning (duidelijk weergeven in het cv middels een toelichting) (40 punten).
9. Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet. Wordt aan het betreffende gunningscriterium voldaan dan wordt in de eerste beoordelingsfase het bijbehorende puntenaantal geheel toegekend. De kandidaten worden vervolgens aan de hand van de scores die op de gunningscriteria zijn behaald gerangschikt. De tien kandidaten met de hoogste score op de gunningscriteria gaan door naar de tweede beoordelingsfase. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend om door te gaan naar de tweede beoordelingsfase. De eerste beoordelingsfase wordt door Flextender uitgevoerd.

In de tweede beoordelingsfase worden de cv’s van de betreffende tien kandidaten met elkaar vergeleken op basis van de gunningscriteria door de opdrachtgever. De kandidaten die in deze vergelijking als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de hierna te noemen competenties:

– Verbinden;
– Communicatief sterk;
– Overtuigen;
– Samenwerken;
– Resultaatgericht;
– Innovatief;
– Politiek bestuurlijk sensitief.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 tot 24 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.