Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 6 maanden geleden
2023-12-14

Dit zijn wij
We vormen samen met 275 professionals onze organisatie. Ons doel is een toekomstbestendige organisatie te zijn en mee te bewegen met wat de samenleving nodig heeft. Dat vraagt om flexibele, lerende professionals en leidinggevenden die hen daarin stimuleren, faciliteren en de ruimte geven. Daarom staan onze medewerkers centraal; zij leveren de resultaten aan onze inwoners, ondernemers en bestuur. Werken aan een toekomstbestendig Soest doen we volgens onze drie kernwaarden: samen (met collega’s, bestuur, samenleving en partners), met vertrouwen in elkaar en daarbij leren we van de dingen die we doen en van onze omgeving.

Als gemeentelijke organisatie werken we voor een diverse samenleving. Daarom vinden we het belangrijk dat onze organisatie net zo divers is.

Waar werken we aan in Soest?
Werken voor de gemeente betekent werken voor onze 47.000 inwoners en bijna 6.000 bedrijven. Als gemeente ondersteunen we de samenleving op allerlei gebieden. Wij werken aan de leefbaarheid van onze gemeente en kijken daarbij naar de lange termijn. Op dit moment spelen een aantal belangrijke projecten. Zo werken we hard aan de energietransitie voor een duurzame, toekomstbestendige gemeente. Ook bereiden we ons voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Verschillende bouwprojecten zijn in ontwikkeling (zoals de transformatie van Soesterberg Noord, woningbouwlocatie Oude Tempel en de Dalwegvisie) en we werken aan de uitwerking van de omgevingsvisie in diverse omgevingsprogramma’s. En nog veel meer.

Dit is jouw team
Als Programmasecretaris Energietransitie ben je onderdeel van het team Leefomgeving en maak je deel uit van de afdeling Ruimte. In het team Leefomgeving zitten ook collega’s die werken aan de beleidsthema’s Economische Zaken, Planeconomie, Mobiliteit, Grondstoffen en Circulaire Economie, Milieu en Recreatie en Toerisme.

Waarom hebben we jou nodig?
Er zijn al veel mooie stappen gezet op weg naar een CO2-neutraal Soest in 2050 maar er is nog een lange weg te gaan totdat Soest haar einddoel heeft behaald. Dat maakt de energietransitie tot een uitdaging!

Het Programma Energietransitie is toe aan een actualisatie op basis van de vele landelijke en Europese ontwikkelingen. Thema’s zoals netcongestie, opwek, de warmtetransitie en de lokale invulling van de Nationale isolatieaanpak vragen de komende periode specifieke aandacht. Dit vraagt de komende jaren om opschaling bij de gemeente Soest. Te midden van deze ontwikkelingen en groei van het programma zoeken we een Kwartiermaker Programmasecretaris Energietransitie die enthousiast wordt van een uitdaging. Je speelt een specifieke rol tijdens de actualisering van het programma en helpt het team en de Programmamanager bij het leggen van een stevig fundament voor succesvolle uitvoering in de toekomst.

Wat ga je doen?
Als Kwartiermaker Programmasecretaris ondersteun je de Programmamanager van het programmateam Energietransitie. Dit is een team dat in korte tijd snel is gegroeid. Het vastgestelde Programma Energietransitie 2020-2025 wordt geactualiseerd tot een nieuw programma, waar ook circulariteit in wordt verweven.

Je werkzaamheden zullen bestaan uit zowel strategische als uitvoerende taken. Hoewel je de Programmamanager ondersteunt, voer je je taken hoofdzakelijk zelfstandig uit en signaleer je ook zelf welke taken je wanneer moet uitvoeren. In grote lijnen zijn je werkzaamheden als volgt:

 • Je bent de spin in het web van het Programma. Jij bent het aanspreekpunt en schakelpunt binnen het team en van het team met de rest van de organisatie en andere belanghebbenden.
 • Je denkt strategisch mee met de Programmamanager over het verder krijgen van de opgave Energietransitie & Circulair en de actualisatie van het programma. Je helpt bij het opzetten van de nodige structuren, processen en communicatielijnen om het programma goed werkend te krijgen. Daarbij hoort ook het meedenken in de inbedding van de opgaven in de rest van de organisatie.
 • Je ontwikkelt en beheert, in afstemming met de Programmamanager, de planning en prioritering van het bouwen en uitvoeren van het (nieuwe) programma.
 • Je beheert, in afstemming met de Programmamanager, de inzet en taakverdeling van de verschillende teamleden en zorgt dat de teamleden hun talenten in het werk kunnen toepassen. Je creëert verbinding in het team. Ook speel je een rol in de uitbreiding van het team. Je helpt bij het identificeren van benodigde competenties, het interviewen van kandidaten en het wegwijs maken binnen het team.
 • Je hebt een sleutelrol in het beheren van communicatie en het vormen van positieve relaties met externe belanghebbenden en stakeholders, waaronder overheidsinstanties, bedrijven, non-profitorganisatie en burgers.
 • Je ondersteunt de communicatieadviseur bij het opstellen van berichten richting interne en externe stakeholders.
 • Je organiseert bijeenkomsten voor verschillende lagen binnen en buiten de organisatie: voor eigen teamleden, voor managementteam, college, raad, of externe stakeholders.
 • Je bewaakt de financiële administratie en beheert de begroting van het (nieuwe) programma. Je voorkomt eventuele overschrijdingen. Een financieel adviseur kan je hierbij helpen.
 • Je ondersteunt de programmamanager in allerlei handelingen, zoals het meelezen op collegevoorstellen, kritische vragen stellen, het bijhouden van notulen en het voorbereiden van het portefeuillehoudersoverleg. Ook houd je de status van acties bij en zet je acties uit.  
 • Je signaleert werkprocessen en procedures die verbeterd kunnen worden en helpt het team om deze effectiever te maken. Je gaat zelf op onderzoek uit om oplossingen voor organisatorische, procesmatige en financiële vraagstukken te vinden.

Wanneer zijn we een match?
Wij zoeken natuurlijk de gedroomde kandidaat! In ons perfecte plaatje ben je een enthousiaste duizendpoot die goed is in structureren en organiseren, en die daarnaast ook het nodige weet van de gemeentelijke organisatie en alle procedures die daarbij komen kijken. Je floreert in een dynamische omgeving en hebt vaak aan 1 woord genoeg. Je voert niet alleen uit, maar denkt ook kritisch en strategisch mee hoe het slimmer, beter en leuker kan. 

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau
2. Minimaal 6 maanden aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als coördinator of programmasecretaris
3. Aantoonbare werkervaring met participatietrajecten en communicatie met verschillende stakeholders;

Gunningscriteria
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met verander- en projectmanagement, benoem een voorbeeld waar dit uit blijkt (40 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als Programmasecretaris bij een gemeentelijke organisatie (30 punten);
6. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met inwonerparticipatie en stakeholders op het gebied van energie of duurzaamheidsbeleid (20 punten)
7. Maximaal uurtarief van €90,- exclusief btw, inclusief fee flextender, reiskosten en andere onkosten. (10 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties:

 • Flexibel: Kan meebewegen in het tempo van de gemeentelijke processen maar daagt die wel uit.
 • Proactief en daadkrachtig: Initiatiefrijk en zelfstandig werkend.
 • Communicatief vaardig en goed in taal: duidelijke communicatie en kritische tegenlezer op tekstvoorstellen.
 • Nauwkeurig: goed overzicht houden en zorgen dat alles netjes verloopt.
 • Empathisch en verbindend: gevoel voor onderlinge sociale samenhang en creëren van het ‘wij-gevoel’.
 • Strategisch: heeft het doel op het netvlies en denkt enkele stappen vooruit.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen

Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd

Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek

De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria: 

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek

In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10A Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 24 tot 32 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.