Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-11-29

Organisatie
Bussum, Naarden en Muiden vormen samen gemeente Gooise Meren met ruim 60.000 inwoners. Onze organisatie is plat en overzichtelijk met 450 medewerkers. We vertrouwen elkaar, zijn wendbaar en werken doelgericht met impact voor het bestuur, de inwoners en collega’s.

We stimuleren medewerkers zichzelf te zijn en te vertrouwen op hun kennis en intuïtie. Als je leergierig bent zijn er vele mogelijkheden om te experimenteren en jezelf te ontwikkelen. Onze medewerkers hebben een open blik naar buiten en naar elkaar. Ze durven vragen te stellen en kritisch te zijn. En bovenal: ze hebben plezier in hun werk.

Ook Gooise Meren staat gesteld voor complexe vraagstukken. We proberen die vraagstukken zo simpel mogelijk te houden. Door bij de essentie van de opgave te blijven, is het voor medewerkers duidelijk wat hun aandeel is en welke rol ze daarin hebben. Ze voelen zich mede eigenaar van de oplossing.

We hebben een stevige organisatie die zichzelf continue ontwikkelt. Dat doen we geleidelijk en op een zo natuurlijk mogelijke manier. Soms hebben we tijdelijk mensen nodig voor projecten, nieuwe opgaven of vervanging. Daarvoor zoeken we inspirerende teamspelers die effectief werken: doortastend, ondernemend, besluitvaardig. Passend bij onze organisatie.

Opdracht
Inleiding

In september 2019 is de functie ‘Kwartiermaker Samen Sneller Duurzaam’ in Gooise Meren van start gegaan. Momenteel staat deze functie weer open en willen we hieraan een vervolg geven.

De Kwartiermaker is mede-bouwer, -inrichter en begeleider naar een duurzamere samenleving in Gooise Meren. Enerzijds ben je coördinator, begeleider en ondersteuner van duurzame ideeën en initiatieven (participatie) vanuit de gemeenschap in Gooise Meren en anderzijds ben je bouwer van een ondersteuningsstructuur om de initiatiefkracht vanuit de gemeenschap een sterker fundament te geven.

De Kwartiermaker maakt deel uit van de Samen Sneller Duurzaam (SSD) beweging van Gooise Meren. Deze beweging zet zich in samenwerking met partners uit de gemeenschap in voor duurzaamheid in Gooise Meren. De gemeente is een van de partners die onderdeel uitmaakt van de beweging SSD. Rond diverse duurzame thema’s zijn verschillende kwartiermakers, beleidsmedewerkers van de gemeente en andere betrokkenen uit de gemeenschap actief. De Kwartiermaker organiseert diverse overleggen die nodig zijn om binnen de organisatiestructuur duurzame impact te realiseren.

De Kwartiermaker staat midden in de verschillende transitieopgaven rond duurzame thema’s als energie, circulariteit, biodiversiteit, voedsel, etc. De transitieopgaven hebben een integraal karakter, en raken alle 3 de P’s: people, planet en profit, dus de Kwartiermaker kan denken en balans vinden tussen het sociale-, economische- en milieu-domein die een rol spelen bij de verduurzaming in Gooise Meren.

De Kwartiermaker combineert kennis en ervaring van de verschillende duurzame opgaven met de vaardigheden van een transitiebegeleider. De kwartiermaker is een verbinder en bruggenbouwer tussen de verschillende belanghebbenden en heeft een bedrijfskundige/organisatieverandering achtergrond. Met deze competenties kan hij/zij ideeën en initiatieven helpen ontwikkelen tot nieuwe ‘duurzame’ oplossingen.

Meer informatie: www.ssdgm.nl

 

Focus voor 2023 en verder

We zoeken een kwartiermaker die zich de komende periode focust op de onderstaande vier opgaven binnen Samen Sneller Duurzaam:

Verandering van opgave- naar transitie denken realiseren: in samenwerking met de gemeente en andere partners worden de transitiedoelen verduidelijkt die spelen bij grote maatschappelijke duurzame opgaven. Deze doelen dragen bij aan actueel duurzaam beleid en uitvoeringsplannen van diverse partners, waaronder de gemeente. Om dit te realiseren is een investering in een veranderende samenwerking nodig. Hoe kan SSD bijdragen in de vorm van transitiebegeleiding aan de impact die we samen willen bereiken in Gooise Meren?

Vernieuwen samenwerkingsstructuur: SSD bestaat inmiddels 6 jaar en in die tijd zijn verschillende vormen van overleg, afstemming en samenwerking ontstaan. De stap van opgavegericht werken naar samenwerken in transitieopgaven vraagt om een andere passende structuur voor samenwerking. Het doel is niet meer alleen om initiatieven uit de samenleving te helpen om eigenstandig verder te gaan. De focus in de samenwerking verlegt zich naar het werken aan transitieopgaven.

Communicatie versterken: werken aan transitieopgaven vraagt om een andere manier van communiceren (verhalen vertellen) naar betrokken partners in de beweging. Daarbij is de gemeente een van de belangrijkste. Welke vormen van communicatie zijn passend om bijvoorbeeld het bestuur van gemeente Gooise Meren, samenwerkingspartners of inwoners te bereiken.

Initiatieven met potentie begeleiden: duurzame initiatieven in de samenleving hebben vaak een helpende hand nodig. Welke initiatieven dienen zich aan die van ideeën naar een haalbaar project geholpen kunnen worden. En die passen bij de duurzame transitieopgaven in Gooise Meren.

Minimumeisen / knock-out criteria
1. Uiterlijk beschikbaar per 11 december 2023 voor 16 uur per week;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal HBO bachelor niveau in de richting bedrijfskunde;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met duurzaamheidsprojecten in samenwerking met een gemeente;
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als kwartiermaker op het gebied van transities, werkprocessen en mensen (benoem dit duidelijk in het cv);

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met transitieopgaven rond duurzaamheid (15 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als kwartiermaker op het gebied van transities, werkprocessen en mensen (benoem dit duidelijk in het cv) (15 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het oprichten van een sociale onderneming (het behalen van een maatschappelijk of duurzaam impactdoel) (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met omgevingsbewust werken en het onderhouden van een extern netwerk met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties bij een gemeente met 60.000+ inwoners (benoem dit duidelijk in het cv) (25 punten);
9. Een maximaal uurtarief van €55,- exclusief BTW/inclusief reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer en parkeerkosten (10 punten);
10. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 2 jaar met transitie op het gebied van duurzaamheid (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Initiatiefkracht
 • Visie
 • verbinder
 • Organisatie sensitiviteit
 • Duurzaam bewustzijn
 • Resultaatgerichtheid
 • Overtuigingskracht
 • Onafhankelijkheid
 • Samenwerking
 • Compassie (luisteren en inleven)
 • Cultuur- / organisatie-sensitiviteit
 • Intrinsiek gemotiveerd

 

Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De beste 3 kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat (of kandidaten) die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet(of voldoen) aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 5 kalenderdagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 16 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.