Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-09

Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, maar koestert zijn eigenheid. De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven. Ideaal om je werkervaring te verdiepen én te verbreden.

Werken voor Rijswijk betekent werken voor een veelzijdige stad in een dynamische regio die altijd in beweging is. Jouw ideeën en kennis kunnen we goed gebruiken. Samen met bewoners, ondernemers en partners bouwen we aan een inclusieve stad waar ruim 59.000 inwoners, ondernemers en bezoekers van Rijswijk prettig én gezond kunnen wonen, werken én meedoen. Kortom: ‘De verantwoordelijkheid om het fantastisch te doen voor Rijswijk’, dat is onze missie. Daarbij handelen we naar onze kernwaarden: toewijding, betrokkenheid, betrouwbaarheid en deskundigheid.

Wij zijn een toegankelijke organisatie met ongeveer 500 medewerkers verdeeld vier domeinen. We hebben een prettige en informele werksfeer waarin collega’s uit verschillende delen van de organisatie elkaar gemakkelijk weten te vinden. Binnen de menselijke maat van Rijswijk kun je écht een verschil maken voor Rijswijk en is jouw werk goed zichtbaar. Niet alleen binnen de organisatie, maar ook daarbuiten!

Team
Het domein Maatschappelijke Ontwikkelingen omvat de teams Cultuur & Evenementen, Economische Zaken, Jeugd & Onderwijs, Publieke Dienstverlening, Sport & Vastgoed en Veiligheid, Inspectie & Handhaving. De taak in het verduurzamen van de gebouwde omgeving is op dit moment ondergebracht in de bestuurlijke opdracht Energietransitie onder aansturing van de domeinmanager Maatschappelijke Ontwikkelingen. Vanwege het feit dat de Energietransitie tot 2050 loopt, de focus van visievormend naar uitvoerend verplaatst en de benodigde inzet groter wordt, is aansturing in de huidige vorm van een bestuurlijke opdracht zonder teammanager niet meer passend. Voorstel is om de bestuurlijke opdracht Energietransitie samen met de onderwerpen duurzaamheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit onder te brengen in een nieuw op te richten team Energie en Klimaat binnen het domein Maatschappelijke Ontwikkelingen.

De bezetting op de bestuurlijke opdracht Energietransitie is in het afgelopen jaar gegroeid van 2 fte naar 4,3 fte. Voor 2023 e.v. is een groei voorzien naar circa 9,5 fte. Dit loopt na 2023 nog verder op. De bezetting op duurzaamheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit is momenteel 2 fte. Ook op die terreinen is in 2023 een verdubbeling van personele inzet voorzien.
 
Opdracht
Als kwartiermaker krijg je de opdracht om in juni 2023 een advies op te stellen over de integratie van cq samenwerking met duurzaamheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit in het nieuwe team Energie & Klimaat. Het advies beschrijft hoe dit vorm kan krijgen en wat de personele en materiele consequenties hiervan zijn. Vragen die daarin beantwoord worden zijn:

 • Welke taken zijn onderdeel van klimaatadaptatie, duurzaamheid en biodiversiteit?
 • Past de coördinerende taak vanuit het convenant Klimaatadaptatie en het convenant Toekomstbestendig bouwen bij dit nieuwe team?
 • Is de reeds beschikbare formatie voldoende voor de uitvoering van de taken?
 • Welke afspraken worden gemaakt met andere teams over de uitvoering op gebied van duurzaamheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit, bijvoorbeeld met team Ruimte en team Stadsbeheer?

Bij de uitwerking van de opdracht betrek je vanaf het begin de verbonden domeinmanagers, teammanagers en medewerkers bij het onderzoek en de uitwerking van het advies. Je bent een stevige gesprekspartner die de belangen van de organisatie en medewerker bij elkaar kan brengen en daarin met politiek-bestuurlijke sensitiviteit te werk gaat. Daarbij is het een pré als je ervaring hebt met veranderprocessen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. ‘Bring you own device’ is van toe passing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop en/of ipad.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als manager in een
politiek-/ bestuurlijke omgeving (30 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met projectmatig werken (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring in energie, duurzaamheid of klimaat binnen een gemeente in de afgelopen 5 jaar (20 punten);
6. Uiterlijk per 20 februari 2023 beschikbaar voor minimaal 24 uren in de week (20 punten).

Competenties

 1. Je hebt goede communicatieve vaardigheden en het vermogen om daadwerkelijk contact te maken met alle stakeholders.
 2. Je hebt een analytisch en ondernemend vermogen om je adviezen op een creatieve en frisse manier tot realisatie te brengen.
 3. Je kan goed samenwerken en bent een echte teamplayer
 4. Je denkt in processen en rollen
 5. Het structureren en stroomlijnen van processen zit in je DNA.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: nader af te spreken.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 14 februari 2023 van 09.00 uur tot 16.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 13 februari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

‘Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi)’.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 7 februari 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 8 februari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 10 februari 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 tot 32 uur, 4 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.