Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-05

Organisatie
Bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) werken circa 250 bevlogen en ervaren collega’s aan de opstelling van adviezen en de uitvoering van milieutaken van zestien gemeenten in Noord-Holland-Noord. Daarnaast is de provincie Noord-Holland onze opdrachtgever. We houden ons bezig met bodemkwaliteit, klimaat, natuur, milieu, duurzaamheid, energietransitie, lucht, afval, asbest externe veiligheid, zwemwater, wegen en vaarwegen. 
Het vakgebied milieu, klimaat en natuur is volop in beweging en in de actualiteit. Werken bij de OD NHN staat dan ook garant voor uitdaging en dynamiek.
En dat in een open en informele werksfeer waarin van elkaar leren voorop staat: samen gaan we voor het beste resultaat. Dat maakt dat onze medewerkers de collegialiteit bij de OD NHN als zeer hoog waarderen.
OD NHN omarmt Het Nieuwe Werken (HNW) waarbij je de ruimte krijgt de taken naar eigen inzicht uit te voeren, en deels ook op een andere plek te werken. Flexibel en zelfstandig. Op die manier kun je werk en privé goed in balans brengen. Onze werkzaamheden omvatten uiteenlopende terreinen (milieu, duurzaamheid en natuur), en dat zorgt voor talloze mogelijkheden om je bij ons te ontplooien.
Wij zijn gevestigd in een modern en  bereikbaar kantoor, vlakbij het station, uitvalswegen en het centrum van Hoorn.

Opdrachtomschrijving:
Op 1 september 2023 ontstond als gevolg van een herinrichting van de organisatie een nieuwe functie van teamleider Juridische Zaken.  Het is de bedoeling om de teamleider-positie vast in te gaan vullen, maar in afwachting van deze ontwikkeling is er een rol, die van Kwartiermaker team Juridische Zaken. Als Kwartiermaker team Juridische Zaken  heb je een uitdagende taak voor je. Je geeft leiding aan de professionals die beleidsmatig en operationeel in het team actief zijn.  Je krijgt de kans om het team te positioneren, waarbij je een brede visie uitdraagt.

Dit doe je
Jij bent een energieke en ervaren teamleider die leiding gaat geven aan het team Juridische Zaken. Het team Juridische Zaken geeft advies bij vergunningverlenings- en handhavingszaken, behandelt bezwaar en beroep en verzorgt alle overige juridische advisering. Het team Juridische Zaken bestaat uit zestien juristen met ieder hun eigen deskundigheid op het gebied van milieu en natuur. Daarnaast werkt er ook een aantal mensen op inhuurbasis.

Jouw takenpakket bestaat uit:

 • Het aansturen, coachen en ontwikkelen van de teamleden.
 • In samenwerking met diverse disciplines ontwikkelen, beheersen en bewaken van diverse team- en bedrijfsvoering-processen.
 • Het waarborgen van een goede samenwerking tussen de verschillende disciplines, teams en afdelingen.
 • Het opstellen en bewaken van de afdelings- en team jaarplannen, KPI’s en doelstellingen voor het team en de afdeling Bedrijfsvoering.
 • Het signaleren van verbeterpunten en deze vertalen naar concrete acties en verandertrajecten.
 • Het beheer van het teambudget, waaronder planning, monitoring en rapportage.
 • Zorgdragen voor een tijdige en juiste aanlevering van gegevens ten behoeve van de P&C-cyclus.
 • Het fungeren als sparringpartner voor de teamleden.
 • Handelen bij escalaties of gevoelige kwesties, zowel intern als extern.

Op basis van jouw inzicht en analytisch vermogen formuleer je duidelijke doelstellingen en ambities en weet je deze te realiseren. Je adviseert, coacht, organiseert, coördineert, inspireert en motiveert je collega’s. Je coördineert de werkoverleggen en de planning, bewaakt de uitvoering van het werk, houdt trends en ontwikkelingen – zowel binnen als buiten de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) – in de gaten en maakt rapportages. Daarnaast draag je ook persoonlijk bij aan de denkkracht en het realisatievermogen van de organisatie.

Naast dat jij leidinggevende bent van je eigen team, ben je onderdeel van het managementteam Bedrijfsvoering. Hierin heb je een actieve rol. Zo draag je bij aan de overkoepelende doelstellingen van de afdeling Bedrijfsvoering en vertaal je de organisatiedoelen naar concrete acties voor het team.

Je werkt nauw samen met de afdelingsmanager Bedrijfsvoering, andere teamleiders en onze opdrachtgevers. De afdelingsmanager Bedrijfsvoering is hiërarchisch eindverantwoordelijk voor je team maar zo nodig aarzel je niet deze verantwoordelijkheid op je te nemen. Je bent daarmee op operationeel, tactisch en strategisch niveau een belangrijke sparringpartner voor de afdelingsmanager. Je creëert een netwerk met externe partners zoals andere omgevingsdiensten en de koepelvereniging Omgevingsdienst NL. Dit doe je om kennis en ervaring te delen en op te halen, zodat wij van elkaar kunnen leren.

Dit ben jij
Een teamleider die ervaring heeft in directe aansturing van juridische en bedrijfsvoering-processen.  Je stuurt met oog voor structuur, kwaliteit en mensen en zorgt voor integraliteit in de uitvoering en advisering.

Als vanzelfsprekende en inspirerende leider weet je de teamspirit erin te houden en te versterken. Die gave, in combinatie met jouw nuchtere projectmatige aanpak, duidelijk omschreven doelen en jouw heldere communicatiestijl maken je tot steunpilaar voor het hele team. Je hebt vertrouwen in hun kwaliteiten, geeft hen de ruimte verantwoordelijkheid te dragen en betrekt hen als vanzelf bij de ontwikkeling van nieuwe plannen en initiatieven. Vakinhoudelijk ben je op hoofdlijnen in staat om als sparringpartner voor je medewerkers op te treden. Je kunt zaken vanuit verschillende invalshoeken beoordelen, geeft waardevolle feedback en bent genereus met complimenten. Aan sterke sociale competenties ontbreekt het je niet. Je hebt minimaal een passende (juridische) hbo-opleiding afgerond en beschikt over enkele jaren ervaring als direct leidinggevende.

Dit zijn je collega’s
Bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) zit je goed. Hoe prettig en stimulerend is het om met betrokken en enthousiaste collega’s te werken? Mensen met hart voor de zaak, met oprechte interesse in elkaar, in de organisatie en in nieuwe ontwikkelingen.

Het managementteam van de afdeling Bedrijfsvoering wordt gevormd door de afdelingsmanager Bedrijfsvoering en 3 teamleiders, t.w. teamleider Intern Advies (Financiële zaken, HR, Inkoop & Aaanbesteding en Communicatie), teamleider van I&A&A (Informatisering, Automatisering en Administratie) en teamleider Juridische Zaken (deze vacature). Samen met het managementteam van de afdeling Bedrijfsvoering  werk je aan verdere professionalisering en ontwikkeling van de afdeling en het team Juridische Zaken in het bijzonder.

Vereisten / knock-outcriteria
1.  Een afgeronde juridische opleiding op minimaal Hbo  bachelor niveau;
2. Aantoonbare kennis van Milieu- en Natuurwetgeving en Algemene Wet bestuursrecht;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als teamleider;
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van juridische advisering
5.  Aantoonbare ervaring met opgavegericht werken;
6. Uurtarief  maximaal € 135 euro exclusief BTw/Inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
7. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar in functioneel leidinggeven en aansturen van de bedrijfsvoering-processen en juridische teams  (30 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen van visie documenten en integrale uitvoeringsplan (noem hiervan een duidelijk voorbeeld in het cv) (25 punten);
9. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met advisering en ondersteuning bij beleidsvorming en implementatie van nieuwe wetgeving (20 punten);
10. Aantoonbare werkervaring met juridische bedrijfsvoering processen en de inrichting daarvan (20 punten).
11. Kandidaat is bereid om bij wederzijdse interesse en goed vinden na de inhuur periode bereid om kostenloos, zonder verder kosten vanuit de kandidaat of achterliggende inschrijver, in dienst te treden bij de OD NHN (5 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • visie en strategisch/tactisch en operationeel denkvermogen;
 • uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
 • proactief , verbindend en relationeel sterk;
 • resultaatgericht en analytisch;
 • leidingeven.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 11 december 2023, 09:00 uur . De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk vrijdag 8 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 1 december 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op maandag 4 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 6 december 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

 

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tto 36 uur, 5 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.