Utrecht
Geplaatst 1 maand geleden
2023-02-15

Organisatie

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht
De implementatie van onze Uitvoeringsstrategie Landelijk Gebied (ULG) kent 3 sporen:

 • De gebieden niveaus inregelen: polder, regionaal en provinciaal, met stuurgroepen, ambtelijke ondersteuning ed. inclusief bijbehorende rollen en verantwoordelijkheden
 • Leren door te doen traject inclusief uitwerking noodzakelijke werkprocessen en daarbij  ‘met 1 geluid naar buiten als PU’ in de ULG gerelateerde overleggen
 • Wat voor bemensing hebben we nodig (kwantitatief en kwalitatief) om onze rol binnen de ULG en de bijbehorende gebiedsgerichte aanpak te kunnen gaan vervullen en hoe beleggen we dit binnen onze organisatiestructuur en verbinden we onze uitvoeringskracht met die van externe partijen.

De persoon die wij zoeken zal zich met name richten op het 3de spoor, en legt verbinding met spoor 2 (de benodigde capaciteit gaat nl leren met 1 geluid naar buiten). Concreet:

 • Kwantitatief en kwalitatief zicht krijgen op benodigde bemensing vanuit de provincie Utrecht voor het uitvoering geven aan onze opgaven in het landelijk gebied, middels de gebiedsgerichte aanpak. Daarbij ook expliciet ingaan op de benodigde rollen die nodig zijn voor een goede (voorbereiding van de) uitvoering
 • Het resultaat van 1) vergelijken met wat er al kwantitatief en kwalitatief in huis aanwezig is, vooral de verbinding met het programma Agenda Vitaal Platteland is hierbij essentieel.
 • Tekort of overschot duiden en scenario’s hoe dit op te lossen
 • Varianten bedenken hoe de organisatie eenheid in te bedden in de organisatie. Waarbij ook helderheid ontstaat in hoeverre de direct aan de gebiedsgerichte aanpak gekoppelde beleidsmedewerkers hiërarchisch vanuit de beleidsteams blijven werken of onderdeel worden van de nieuwe organisatiestructuur
 • Het inrichten en opleveren van de organisatie eenheid valt vooralsnog niet binnen deze opdracht. Er zal echter wel een warme overdracht plaats moeten vinden naar degene(n) die dat onderdeel oppakken.

Vereisten / knock-outcriteria

1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met organisatieadvisering ;
3. Aantoonbare werkervaring met projecten gericht op het landelijk gebied;
4. Aantoonbare werkervaring met organisatieadvisering binnen de overheid.

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring met organisatieadvisering (40 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met projecten gericht op het landelijk gebied; (20 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met organisatieadvisering binnen de overheid (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het advisering over bemensing van zowel de interne als externe partijen (noem hiervan een concreet voorbeeld in het cv) (20 punten).

 Persoonlijke eigenschappen

  • Overtuigingskracht (vanuit je positie, communicatiestijl en manier van werken, daar komen waar je wil zijn)
  • Flexibiliteit in leiderschapsstijl (eenvoudig schakelen in leiderschaps- en communicatiestijl naar behoefte van de diverse stakeholders)
  • Je bent inspirerend en kunt mensen in hun kracht zetten
  • Je bent volhardend in het voor elkaar krijgen van het beoogde doel.
 1. Vaardigheden
  • Verenigt de (ogenschijnlijk tegenstrijdige) belangen van en schakelt makkelijk tussen de diverse betrokkenen binnen en buiten de organisatie
  • Oplossingsgericht: open staan voor oplossingen die mogelijk anders zijn dan de eigen voorstellen, maar waar je wel de knoop zelf doorhakt
  • Werkervaring in het regisseren van processtappen, het divergeren en convergeren, en in co creatie realiseren van het gevraagde eindproduct.
 1. Kennis
 • Kennis van-, affiniteit met en zo mogelijk werkervaring met gebiedsgerichte processen in het landelijk gebied.
 • Kennis van het opzetten van nieuwe organisatie eenheden
 • Je bent in staat om besluitvorming te realiseren.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Omgevingssensitief, inspirerend, initiatiefrijk, hands on, ‘sturen zonder macht’, procesvaardigheden

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen

De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 13.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op het provinciehuis in Utrecht op woensdag 22 februari van 09:00 uur tot 11:00 uur en 13:40 tot 15:00. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 21 februari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie
1. De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.|
2. Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
3. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 13 februari 2023. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 14 februari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 16 februari 2023, 09;00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 18 tot 24 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.